• Koen Suyk

Onderhoudswerkzaamheden Woudenbergseweg in Maarsbergen

MAARSBERGEN In de avonden en nachten van 19 en 20 oktober 2016 voert de provincie Utrecht onderhoudswerkzaamheden uit aan de Woudenbergseweg (N226) tussen de brandweerkazerne bij de Tuindorpweg en de bebouwde komgrens voorbij de ingang van de golfclub. De werkzaamheden betreffen het vervangen van de bovenste asfaltlaag. Deze laag begint los te raken en kan niet meer veilig de winter door. De werkzaamheden hebben geen relatie met het plan voor de spoortunnel in Maarsbergen.

WEGAFSLUITING EN BEREIKBAARHEID Om de frees- en asfaltwerkzaamheden te kunnen uitvoeren, moet de weg worden afgesloten. Om de hinder voor het verkeer zoveel mogelijk te beperken, gebeurt dit niet overdag, maar gedurende twee avonden en nachten, namelijk van woensdag 19 oktober om 20:00 uur tot donderdag 20 oktober om 05:30 uur en van donderdag 20 oktober om 20:00 uur tot vrijdag 21 oktober 05:30 uur. Al het verkeer tussen de Tuindorpweg en de bebouwde komgrens wordt met borden omgeleid. Aanliggende panden zijn uitsluitend bereikbaar voor bestemmingsverkeer. Fietsers en voetgangers kunnen de parallelweg blijven gebruiken. Bij calamiteiten is de doorgang voor de hulpdiensten geregeld. De tankstations zijn vanaf 20:00 uur niet meer bereikbaar en ook de golfclub is vanaf 20:00 uur gesloten.

OVERIGE WERKZAAMHEDEN Op donderdag 20 oktober overdag, buiten de spits, worden eventuele herstelwerkzaamheden uitgevoerd. De weg hoeft daarvoor niet te worden afgesloten, het verkeer wordt langs de werkzaamheden geleid. In de week van 24 oktober is de aannemer nog bezig met wat restwerkzaamheden. Het betreft vooral straatwerk (tegelwerk naast het asfalt) waarbij ook de bushaltes opnieuw worden bestraat. Ook hier vinden de werkzaamheden plaats buiten de spits en hoeft de weg niet afgesloten te worden. Wel kan er sprake zijn van enige vertraging.

SPOORTUNNEL De werkzaamheden hebben geen relatie met het plan voor de spoortunnel in Maarsbergen. Op verzoek van Provinciale Staten van Utrecht wordt nog een extra variant voor de spoortunnel in Maarsbergen onderzocht. In de komende periode moet blijken of een ontwerp mogelijk is op basis van de geldende richtlijnen voor tunnels en provinciale wegen. Zo ja, dan is het ontwerp naar verwachting eind oktober 2016 gereed en wordt een kostenraming opgesteld. Daarmee worden de gegevens van de verschillende alternatieven op een gelijkwaardige manier uitgewerkt en kan besluitvorming plaatsvinden in het eerste kwartaal van 2017.

Meer informatie over alle werkzaamheden aan de Utrechtse provinciale wegen is te vinden via Twitter @werkaandewegutr.