• Archief BDUmedia

Ondanks meevaller blijven bezuinigingen overeind staan

HEUVELRUG De verdeling van rijksgeld over de gemeenten levert Utrechtse Heuvelrug een voordeel van twee miljoen euro op. Dat heeft het college woensdag bekendgemaakt. Financieel wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) gaat de meevaller verrekenen met het eerder aangekondigde extra tekort van drie miljoen. Maar burgemeester Frits Naafs blijft onverkort kritisch op het kabinet, dat taken bij de gemeenten neerlegt zonder daar voldoende financiële middelen bij te leveren.

Zoals de zaken er nu voorstaan, moet Utrechtse Heuvelrug in de periode tussen 2017 en 2023 in totaal een slordige 33 miljoen euro uit eigen zak neertellen voor het sociale domein. ,,Het klinkt leuk dat de regering nu een miljard euro voor de gemeenten beschikbaar stelt, maar dat bedrag verdampt in de tekorten", aldus Naafs. Hij geeft wel toe, dat de zogenoemde meicirculaire van het Rijk ,,een beetje meevalt".

RESERVEREN De incidentele bijdrage van ongeveer twee miljoen euro die nu van rijkswege is toegezegd, is volgens het college ruim onvoldoende om de extra uitgaven voor bijvoorbeeld Wmo-voorzieningen en Jeugdzorg te dekken. Bovendien willen burgemeester en wethouders alvast wat geld reserveren voor toekomstige tegenvallers. Ook dat drukt een stempel op Boonzaaijers taak om een sluitende gemeentebegroting af te leveren.

SLECHT NIEUWS Verder vreest het college dat er na de zomer weer slecht nieuws uit Den Haag komt. De algemene uitkering die gemeenten van de landelijke overheid krijgen, stijgt of daalt automatisch mee met de totale rijksuitgaven. Naar verwachting worden de negatieve gevolgen daarvan in september bekendgemaakt. In een informatiebrief aan de gemeenteraad, geeft burgemeester Naafs alvast een waarschuwing af.

BEZUINIGINGEN Voor de korte termijn heeft de meevaller van twee miljoen geen effect op het aangekondigde pakket bezuinigingen. Die blijven wat het college betreft gewoon overeind staan. Voor de lange termijn gloort er wellicht wat hoop aan de financiële horizon. Onderzocht wordt namelijk hoeveel extra geld gemeenten vanaf het jaar 2022 structureel nodig hebben. Ook wordt het verdeelmodel voor het sociale domein onder de loep genomen.