• Monique José Timmermans

Omwonenden Trompplein zijn teleurgesteld

MAARN Het draagvlak voor een multifunctionele accommodatie op het Trompplein is sterk verminderd. Dat schrijven omwonenden in een boze brief aan het college en de gemeenteraad. Ze zijn teleurgesteld in het verloop van het inspraaktraject en trekken daarom aan de bel. ,,Vóór, dóór en mét Maarn lijkt een kreet voor de bühne", aldus de buurtbewoners.

Michiel Schaaij

CONSTRUCTIEF Voor de plek van het huidige dorpshuis De Twee Marken wordt een nieuwbouwplan uitgewerkt, waarin naast de dorpshuisfunctie ook ruimte is voor andere gebruikers, waaronder de twee basisscholen De Ladder en De Meent. Buurtbewoners hebben zich verenigd in de groepering Bewoners Belangen Omwonenden Trompplein (BBOT) en ze zeggen constructief mee te willen denken over de ontwikkeling. Maar volgens hen is er met hun input tot dusver niets gedaan.

GEMISTE KANS De omwonenden betitelen de huidige gang van zaken als een gemiste kans, om het draagvlak voor de multifunctionele accommodatie in Maarn te vergroten. Ze pleiten opnieuw voor een integrale aanpak, waarbij alle omgevingsaspecten worden meegenomen. Zo wordt in de brief aandacht gevraagd voor het groene karakter van het Trompplein, maar ook voor de verkeers- en parkeerproblematiek en zaken als sociale veiligheid, mogelijke woningbouw en geluidsoverlast.

TOEZEGGING De bewonersgroep wijst erop, dat ook de gemeenteraad de besluitvorming rond De Twee Marken in samenhang wil zien. Verder herinnert BBOT het college aan een eerdere toezegging om de nieuwe multifunctionele accommodatie vóór, dóór en mét Maarn te ontwikkelen. De omwonenden willen daarover op korte termijn in gesprek met de Heuvelrugpolitiek en het college van burgemeester en wethouders. Op die manier hopen ze ,,het proces nog ten goede te kunnen keren".

OVERLAST De nieuwbouwplannen voor het Trompplein kwamen al eerder onder vuur te liggen. Zo maken buurtbewoners zich onder andere zorgen over de parkeeroverlast rond De Twee Marken. Bij de bouw van het huidige dorpshuis, ruim 40 jaar geleden, klonk al kritiek op het tekort aan parkeerruimte. Tijdens evenementen nemen bezoekers massaal hun toevlucht tot de bermen van omliggende straten. Een parkeeronderzoek door de gemeente moet de situatie in kaart brengen.