• Bewonerscomité Leersum Zuid vreest nog altijd voor de plannen die Wesseling heeft.

    Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Omwonenden boer tussen hoop en vrees

LEERSUM Bewonerscomité Leersum Zuid vreest nog altijd voor de plannen die veehouder Wesseling heeft. Vorige week heeft het comité gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in te spreken bij de gemeenteraad Utrechtse Heuvelrug. Diverse sprekers drongen aan bij de gemeenteraad om het eerder gegeven advies van burgemeester en wethouders omtrent de uitbreiding van een veehoudersbedrijf niet op te volgen. Ook veehouder Wesseling maakte gebruik van het recht op inspraak.

Danny van der Linden

Onderwerp van discussie is de aanvraag van de wijziging in het bestemmingsplan. Deze wijziging moet de uitbreiding van een veehoudersbedrijf aan de Nieuwe Steeg in Leersum mogelijk maken. Hiermee zou het aantal melkkoeien worden uitgebreid van 240 naar 450 stuks. Ook wordt het aantal varkens verdubbeld naar 6000. Dit laatste vormt het grootste bezwaar voor het bewonerscomité. ,,Wij ervaren nu al overlast van de stank die de varkens met zich meebrengen", vertelt Bob Hartog namens het bewonerscomité. ,,Als er meer varkens komen, zal de overlast toenemen." Het bewonerscomité maakt zich ook zorgen om de gezondheid van de bewoners. ,,De fijnstof die varkensbedrijven uitstoten is gewoonweg gevaarlijk voor de gezondheid", zegt Ruud Schothorst namens het comité.

TWEE BEDRIJVEN Eerder dit jaar kwam de uitbreiding van varkensstallen landelijk in een kwaad daglicht te staan. De effectiviteit van een gangbaar type luchtwasser, de combi luchtwasser, bleek veel te wensen over te laten. Na commotie daarover besloten burgemeester en wethouders om advies te vragen bij de regionale omgevingsdienst en de GGD. Volgens het bewonerscomité is het uitgangspunt van de berekeningen niet juist.

,,De fabrikant van die luchtwassers beloofde een geurreductie van vijfentachtig procent", legt Hartog uit. ,,In de praktijk blijkt het type waar het hier over gaat veel minder te halen dan dat percentage. Nu worden er berekeningen gemaakt op basis van een percentage van vijfenveertig procent, maar ook dat percentage is maar een slag in de lucht." Volgens het comité geeft de uitkomst van de berekeningen geen enkele garantie op een goed resultaat in de praktijk.

RUWHEIDSFACTOR ,,Bovendien wordt bij de berekeningen gekeken naar de uitstoot van een enkel veehoudersbedrijf van deze grootte, maar men moet niet vergeten dat veehouder Meijers ook een heel groot varkensbedrijf heeft", vindt Schothorst. Het bedrijf van Meijers is gelegen naast dat van Wesseling. ,,Dit betekent dat er hier aan de overkant van de weg straks tienduizend varkens in hele grote stallen staan. Er wordt wel gekeken naar één bedrijf, maar niet naar de hele situatie."

Ook een reële ruwheidsfactor is volgens Schothorst niet meegenomen in het onderzoek. ,,In dit geval wordt de uitstoot niet gehinderd door factoren als bomen of gebouwen. Het komt rechtstreeks uit de pijp onze buurt in gewaaid." Ook is er vrees voor de toename aan vrachtverkeer in de buurt bij uitbreiding van het aantal varkens. Inmiddels is er sprake van een vervelende situatie in de buurt. ,,De sfeer is niet prettig", erkent Schothorst. ,,Diverse buurtbewoners voelen zich niet op hun gemak. Er zijn zelfs gezinnen die willen verhuizen, maar hier de middelen niet voor hebben."

Schothorst ziet de kwestie niet als een persoonlijke. ,,Ik heb juist erg veel respect voor Rik Wesseling. Hij werkt zich een slag in de rondte. Ik heb niets tegen hem, maar ik vind niet dat de economische belangen van één boer voorrang moeten hebben op een hele groep bewoners die zorgen hebben over hun gezondheid."