• ANP Lex van Lieshout

Noodkreet over zorgkosten

HEUVELRUG Het Heuvelrugcollege steunt het krachtige signaal dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) woensdag heeft afgegeven. Van gemeenten kan niet worden verwacht dat zij de extra kosten jeugdhulp en geestelijke gezondheidszorg zelf opvangen, zegt de VNG. In een open brief aan alle inwoners wordt zelfs gedreigd met het afstoten van jeugdzorg en psychische hulp.

Michiel Schaaij

Dat dreigement vinden wethouders Chantal Broekhuis (CDA) en Gerrit Boonzaaijer (SGP) eigenlijk een brug te ver. ,,Dat is niet wat je wilt, want voor inwoners is het juist goed dat de zorg dichtbij is gebracht", aldus Broekhuis en Boonzaaijer. Maar het water staat de gemeente wél aan de lippen. ,,Als er geen geld bijkomt, kunnen we de zorgtaken niet goed meer uitvoeren."

TERUGSCHROEVEN In dat geval kan er toch een moment komen, waarop gemeenten zich moeten beraden of ze nog wel verantwoordelijkheid voor de zorgtaken willen dragen. Bovendien wordt er een hoge prijs betaald voor de overhevelingen van de jeugdhulp en psychische hulp. ,,Als extra geld uitblijft, moeten we basisvoorzieningen zo ver gaan terugschroeven, dat er weinig meer van overblijft", vreest Boonzaaijer.  

WACHTLIJSTEN In heel Nederland bereiden gemeenten inmiddels bezuinigingen voor. Als de regering niet snel met een compensatie voor de hoge zorgkosten komt, zullen wachtlijsten voor zorg groeien, moet wegonderhoud worden uitgesteld en dreigen bibliotheken, sportaccommodaties en andere voorzieningen te worden gesloten. Daarnaast kunnen volgens de VNG verhogingen van de Ozb worden verwacht.

FRUSTRATIE De gang van zaken heeft bij gemeentebestuurders en ambtenaren tot onbegrip, frustratie en woede geleid, schrijft de VNG. Utrechtse Heuvelrug vormt daarop geen uitzondering. Boonzaaijer zegt dat hij zich ,,oprecht niet kan voorstellen" dat het kabinet de gemeenten aan hun lot zal over laten. ,,Het kan toch niet bestaan, dat het Rijk de ogen dicht doet en tegen de gemeenten zegt: los het zelf maar op."