• Picasa

Nog meer geiten op komst

HEUVELRUG Er komen nog meer geiten naar de Heuvelrugdorpen dan gedacht. Eerder dit jaar ontstond al rumoer over een geplande biostal met bijna duizend geiten langs de Leersumse Rijksstraatweg. Maar nu wil ook een veehouder uit Maarsbergen de overstap maken naar de geitenhouderij. Volgens burgemeester Frits Naafs is het nog niet zeker dat beide bedrijven hun vergunning krijgen. Volgens recent onderzoek zou de gezondheid van omwonenden in het geding zijn.

Michiel Schaaij

Een agrariër aan de Maarsbergse Griftdijk wil zijn melkrundvee en vleesvarkens graag verwisselen voor melkgeiten. Hij heeft bij de gemeente een omgevingsvergunning gevraagd voor het houden van 1750 melkgeiten in zijn bedrijf. Volgens Naafs ligt de vergunningaanvraag op dit moment ter beoordeling bij de Omgevingsdienst Regio Utrecht (OdRU), die een advies moet uitbrengen over de milieu-aspecten van het plan.

LONGONTSTEKING Over de gevolgen voor de volksgezondheid van de nieuwe geitenhouderijen in Leersum en Maarsbergen bereidt de GGD momenteel een advies voor. Daarin moet de uitkomst worden meegewogen van een alarmerend landelijk rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Uit onderzoek door de universiteiten van Utrecht en Wageningen is gebleken, dat omwonenden van geitenhouderijen vaker dan gemiddeld met longontsteking te kampen hebben.

CONSEQUENTIES De oorzaken daarvan zijn nog onduidelijk en daarom kunnen er nog geen bedrijfsgerichte maatregelen worden genomen. Burgemeester Naafs denkt dat het RIVM-rapport consequenties zal hebben voor alle geitenhouderijen in Nederland, dus ook die in Utrechtse Heuvelrug. Pas nadat de GGD haar advies in het Doornse gemeentekantoor heeft afgeleverd, willen burgemeester en wethouders een besluit nemen over de twee nieuwe geitenhouderijen in Leersum en Maarsbergen.

GROEI De geitenbranche maakt in heel Nederland een opmerkelijke groei door. Vooral veel kleine veehouders schakelen over en die gestage opmars is ook in de dorpen van Utrechtse Heuvelrug te zien. Over de afzetmogelijkheden hoeven kersverse geitenhouders zich weinig zorgen te maken. Volgens een bericht van de NOS is de omzet van geitenzuivel bij de grote supermarktketens met 25 tot 30 procent gestegen..