Nieuwe wegverlichting tussen Doorn en Langbroek

DOORN Vanaf 17 oktober tot 11 november voert de provincie Utrecht werkzaamheden uit aan de wegverlichting langs de N227 tussen Langbroek en Doorn, over een lengte van circa 1,5 kilometer. De werkzaamheden geven volgens de provincie weinig hinder voor het verkeer en de omgeving.

De werkzaamheden betreffen het aanbrengen van energiezuinige verlichting langs de parallelweg en het fietspad, en het vervangen van de verlichting bij het kruispunt met de Gooyerdijk. Hiermee geeft de provincie uitvoering aan de het beleid om lichtvervuiling zoveel mogelijk tegen te gaan en te besparen op energie. De bestaande verlichting langs de hoofdrijbaan en de parallelweg is verouderd en zowel technisch als economisch afgeschreven. Bij de keuze voor vervanging hanteert de provincie het principe 'donker tenzij dat ongewenst is vanwege de verkeersveiligheid'. Minder licht zorgt voor minder lichtvervuiling en kost minder energie.

PARALLELWEG Langs de hoofdrijbaan is het volgens de provincie verantwoord om de verlichting niet te vervangen. Dat geldt niet voor de parallelweg en het kruispunt. De parallelweg krijgt verlichting vanwege de aanwezige bebouwing en de in- en uitritten die zichtbaar moeten zijn. Ook het kruispunt moet van een afstand zichtbaar zijn om op tijd voorbereid te zijn op kruisend verkeer. Er komen onderhoudsvrije aluminium masten met energiezuinige en dimbare ledverlichting.

Het fietspad krijgt verlichting op aanvraag waarbij de verlichting gaat branden als er een (brom)fietser of voetganger aankomt. Op die manier is deze hoofdfietsroute alleen verlicht als deze wordt gebruikt Het vervangen van de lichtmasten bij het kruispunt met de Gooyerdijk gebeurt overdag, buiten de spits.

Wie op de hoogte wil blijven van de werkzaamheden aan Utrechtse provinciale wegen, kan het Twitter account @werkaandewegutr volgen.