• Marc Satijn

Nieuwe stap op weg naar speel- en chillbos Doornse Gat

DOORN Horeca-ondernemer Stella Heinen en wethouder Jan Willem van Dongen (D66) zetten woensdag hun handtekening onder de overeenkomst voor de toekomst van het Doornse Gat. Het is nog onduidelijk wie het gaat kopen, maar Heinen wil er een natuurlijkbelevingspark beginnen.

Michiel Schaaij

WINNEND IDEE Het idee komt van de wedstrijd die de gemeente heeft gehouden onder inwoners en bezoekers. Dat concept behelsde een speel- en chillbos, waar kinderen zich kunnen uitleven in de natuur. Heinen ziet wel brood in deze metamorfose en heeft daarvoor een ondernemersplan uitgewerkt. Bij een openbare aanbesteding kwam ze als beste uit de bus. Met uitvoering van het plan wordt de mogelijke sluiting van het Doornse Gat voorkomen.

PORTEMONNEE Het terrein is nu eigendom van het Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied, maar die organisatie wordt aan het einde van dit jaar opgeheven. Wethouder Van Dongen verwacht dat pas dit najaar duidelijk wordt, wie de portemonnee trekt om het Doornse Gat te kopen. Eind vorig jaar verklaarde burgemeester Frits Naafs dat Utrechtse Heuvelrug niet meer als koper in beeld is. Aankoop van het recreatieterrein door de gemeente is strijdig met het beleid om gemeentelijk vastgoed af te stoten. Bovendien vindt het Heuvelrugcollege de financiële risico's te groot. Het Recreatieschap, waar wethouder Van Dongen voorzitter van is, neemt de kosten van de wijziging van het bestemmingsplan voor zijn rekening.

VOORWAARDEN Het Heuvelrugcollege heeft in de intentieovereenkomst met Heinen wel een aantal voorwaarden laten opnemen. Zo moet de ondernemer zorgen voor genoeg parkeergelegenheid op het terrein. Ook wil de gemeente dat het Doornse Gat gratis toegankelijk blijft voor wandelaars en fietsers. Bovendien volgt er nog een onderzoek naar de gevolgen van het speel- en chillbos voor de flora en fauna in het gebied. Heinen moet de uitkomsten van dit natuuronderzoek respecteren, vindt wethouder van Dongen. Als het onderzoek positief is en er zijn geen zwaarwegende bezwaren, kan de uitbaatster van het Amerongse restaurant 't Berghuis in 2017 of 2018 ook aan de slag in Doorn.