• Henny Jansen

Nieuwe riolering uitgesteld

DRIEBERGEN De vervanging van het rioleringsstelsel in de wijk tussen de Rosariumlaan en de Akkerweg wordt vooruit geschoven naar 2019. Wethouder Henk Veldhuizen (CDA) wil eerst voldoende tijd nemen voor het nieuwe boomonderzoek. Het plan om ruim honderd bomen te kappen stuitte op grote weerstand bij bewoners. Die praten sinds deze week mee over de onderzoeksvragen, waar een externe deskundige mee op pad gaat.

Michiel Schaaij

In eerste instantie ging de gemeente er vanuit, dat voor de vernieuwing van het riool onder de Dennenhorst en omliggende straten een grootschalige bomenkap noodzakelijk is. Wethouder Veldhuizen sluit nog steeds niet uit, dat een nieuw onderzoek tot dezelfde conclusie leidt. Maar als blijkt dat veel bomen gered kunnen worden, dan zegt Veldhuizen daarvoor open te staan.

NEGATIEF ADVIES ,,We hebben afgesproken dat zowel de inwoners als de gemeente zich zullen conformeren aan de uitkomst van het nieuwe onderzoek",

aldus de wethouder. ,,Eén restrictie is er wel: ik heb een financiële verantwoordelijkheid en het mag geen 100.000 euro per boom kosten. Mocht dat wel het geval zijn, dan geef ik de gemeenteraad een negatief advies."