• In dit gedeelte van De Vijver is nu nog het ontmoetinscentrum gevestigd.

    Danny van der Linden

Nieuwe plannen voor De Vijver: gebruikers moeten verhuizen

DRIEBERGEN De gebruikers van ontmoetingscentrum De Vijver moeten het vanaf 1 januari stellen zonder de vertrouwde locatie aan de Vijverlaan. Het ontmoetingscentrum voor mensen met dementie en mantelzorgers dient ook als cursuslocatie en is onderdeel van zorginstelling De Brug.

Danny van der Linden

Het gebouw aan de Vijverlaan is in 2017 door de Stichting Welzijn Driebergen verkocht aan Dol Fijn Kinderopvang. De Brug huurt een deel van het pand aan de Vijverlaan van Dol Fijn Kinderopvang. Deze organisatie heeft enkele maanden geleden besloten de huur op te zeggen, omdat het zelf gebruik wil maken van de mogelijkheden die de locatie biedt.

Mogelijk kiest de organisatie ervoor de huidige opvanglocatie 't Vijvertje uit te breiden. Enige tijd geleden heeft de organisatie nog gedacht aan het plaatsen van noodgebouwen, maar omwonenden lieten weten dat niet te zien zitten en dreigden bezwaar aan te tekenen bij de gemeente. Hierdoor werden deze plannen geen realiteit.

GEVOLGEN CURSUSAANBOD Bij het ontmoetingscentrum zijn negen mensen werkzaam. Zij werken dagelijks met zestien tot achtentwintig cliënten die van hun diensten gebruik maken. Daarnaast zijn er nog diverse vrijwilligers en stagiaires actief. Door de ontstane situatie wordt het ontmoetingscentrum tijdelijk ondergebracht op de locatie Nassau Odijckhof, een verpleeghuis dat ook onderdeel is van De Brug. Wel blijft men op zoek naar een oplossing voor de langere termijn.

De opzegging van het huurcontract door Dol Fijn Kinderopvang heeft ook gevolgen voor het cursusaanbod in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Diverse ruimtes die De Brug in onderhuur had, worden gebruikt voor cursussen en lessen. ,,Wegens ruimtegebrek moeten we mogelijk noodgedwongen stoppen met het aanbieden van deze cursusruimtes", vertelt Guinhael Verheul namens het ontmoetingscentrum. ,,Het is ons niet gelukt een andere geschikte ruimte te vinden voor deze cursussen." Deelnemers en cursusleiders worden deze week geïnformeerd over de stand van zaken.

NASSAU ODIJCKHOF Liselotte de Bruijn is als communicatiemedewerker verbonden aan zorginstelling De Brug. ,,Er zijn diverse mogelijkheden bekeken en gesprekken gevoerd, maar het is niet gelukt een andere locatie binnen Driebergen te vinden", zegt zij. ,,Dat is jammer, maar het is wel prettig dat we het ontmoetingscentrum nu kunnen onderbrengen in één van onze eigen gebouwen." De verhuizing staat gepland in december. ,,We zullen de komende weken gebruiken om de beoogde ruimte in Nassau Odijckhof in orde te maken", legt De Bruijn uit.

Zij ziet ook positieve kanten:,,Het voordeel is dat zaken als aangepaste toiletten en andere voorwaarden al aanwezig zijn." In het centrum zijn twee huiskamers waar activiteiten plaats vinden die passen bij wat de bezoeker kan en waar men plezier aan beleeft. Elke dag zijn er vaste onderdelen zoals bewegen, wandelen, geheugentraining, groepsgesprekken en creatieve activiteiten gericht op kunst en cultuur.