Nieuwe kans voor muziekkoepel: Revius Lyceum in beeld

DOORN De plannen voor een muziekkoepel krijgen een nieuwe kans. De stichting die de bouw van het paviljoen mogelijk wil maken, heeft mondelinge overeenstemming bereikt met het Revius Lyceum. De aanvraag voor de bouw van het cultuurpodium is inmiddels ingediend bij de gemeente.

Michiel Schaaij

Volgens voorzitter Richard Limpens van de stichting Muziekkoepel Doorn hangt de realisatie nu vooral op de financiering. ,,We zijn op de helft van wat we nodig hebben."

VETO Een eerdere poging om het muziektempeltje op het plein voor het cultuurhuis te realiseren, strandde op een veto van de gemeente. Burgemeester en wethouders bliezen de bouw van een muziekkoepel op het plein tussen de Maartenskerk en het cultuurhuis anderhalf jaar geleden af. Het Heuvelrugcollege was bang dat het plein - dat in het uitzicht van de bestuursvleugel ligt - zou verrommelen. Bovendien zou het paviljoen niet in het bestemmingsplan passen.

VOORDELEN Initiatiefnemer Limpens ziet vooral voordelen in de nieuwe locatie op het schoolterrein langs de Driebergsestraatweg. ,,In het centrum van Doorn is eigenlijk geen plek die veilig is voor het publiek", zegt hij. Het Revius is per fiets en per auto gemakkelijk bereikbaar en het risico op vandalisme wordt lager ingeschat dan bij het eerdere plan in het dorpscentrum. Het cultuurpodium biedt plek aan 120 toeschouwers.

MUZIEKLESSEN Limpens ziet een win-win situatie, want zowel het Revius Lyceum als de stichting Muziekkoepel Doorn hebben baat bij de samenwerking, die binnenkort met een convenant wordt bezegeld. De muziekprogrammering in de koepel is bestemd voor inwoners van Doorn en de omliggende dorpen, maar ook voor toeristen. Daarnaast kan het Revius Lyceum het half-open paviljoen gebruiken voor zijn muzieklessen.

AMFITHEATER Het ontwerp van het paviljoen bestaat uit een metalen dak op drie kolommen. In een halve cirkel worden betonnen randen in de vorm van zittingen aangelegd. Daarmee vertoont de oostelijke helft van de toekomstige koepel overeenkomsten met een amfitheater. Toeschouwers met een lichamelijke beperking kunnen met hun rolstoel gewoon aanschuiven. De westelijke zijde van de koepel grenst aan de waterpartij, die op het voorterrein van het nieuwe Revius Lyceum wordt aangelegd.

FINANCIERING Wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) steekt zijn enthousiasme voor het plan niet onder stoelen of banken. Van de gemeente valt deze keer geen veto te verwachten. Het enige wat de realisatie van het mini-theatertje in de open lucht nog zou kunnen tegenhouden, lijkt de financiering te zijn. Volgens Limpens is in totaal een bedrag van anderhalve ton nodig. Hij heeft inmiddels toezegging van zo'n 75 duizend euro binnen en is naarstig op zoek naar fondsen die het resterende bedrag voor hun rekening willen nemen.

Het Revius Lyceum stelt de grond voor het initiatief beschikbaar. Als de financiering rond komt, gaat de schop voor de muziekkoepel in september volgend jaar de grond in. Als alles meezit hoopt de stichting Muziekkoepel Doorn in het voorjaar van 2018 van start te kunnen gaan met de programmering.