• De Van Braam Houckgeestkazerne krijgt na het vertrek van de mariniers in 2021 een nieuwe bestemming

    Dorpsjournalist.nl

Nieuwe groepering wil meepraten over kazerneterrein

DOORN De nieuwe groepering GoedVolk wil meepraten over de toekomst van het kazerneterrein. Het inwonersplatform treedt deze week voor het eerst naar buiten en is op zoek naar Doornaars die hun talent willen inzetten voor heikele kwesties in de eigen leefomgeving.

Michiel Schaaij

De invulling van het kazerneterrein na het aangekondigde vertrek van de mariniers is het eerste project.

GEEN PARTIJ Oprichters Jeroen Beumer, Paul Bos en Alexander Heijnen benadrukken dat ze met GoedVolk geen politieke partij in het leven hebben geroepen. Het nieuwe platform moet vooral de betrokkenheid vanuit de bevolking handen en voeten geven.

De gemeente heeft de nieuwe groepering inmiddels erkend als deelnemer aan het inspraakproces over de toekomst van de Van Braam Houckgeestkazerne

BELANGRIJK Zoals bekend betrekt het Korps Mariniers rond 2020 een gloednieuwe kazerne in Vlissingen. Vorige week werd duidelijk dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) ervan afziet om aan de Doornse Mariniersweg asielzoekers te huisvesten.

Daarmee is voor de gemeente, de provincie en het Rijksvastgoedbedrijf de weg vrij om op zoek te gaan naar een passende vervolgfunctie voor het kazerneterrein.

UITDAGEN Maar volgens de oprichters van GoedVolk is de kwestie ,,te belangrijk om over te laten aan een papieren planning van het ministerie, provincie of gemeente¨.

Ze dagen Doornaars daarom uit om zich bij GoedVolk aan te sluiten en mee te praten over de toekomst. De nieuwe invulling van de kazerne zou iets moeten toevoegen voor de volgende generatie, rekening houdend met de geschiedenis van het terrein.

SPORT Intussen hebben de eerste gegadigden voor het vrijkomende marinierskazerne zich gemeld.

Zoals deze krant vorige week berichtte, hebben de Doornse basisscholen Sterrenboog en Dalton Nicolaas hun oog op het terrein laten vallen.

Vanuit de Heuvelrugpolitiek werd eerder al geopperd om de sportfaciliteiten van de mariniers na hun vertrek intact te laten, terwijl bij de provincie wordt nagedacht over de mogelijkheden van woningbouw.

BIJEENKOMST De eerste informatiebijeenkomst van GoedVolk vindt op woensdag 25 mei plaats in het tenniscentrum aan de Mariniersweg 3 in Doorn.

Heuvelruggers die willen meedenken over de herbestemming van de marinierskazerne kunnen zich aanmelden via het e-mail adres goedvolkuhr@gmail.com.

Meer informatie over GoedVolk is verkrijgbaar bij Richard Vos, telefoonnummer 06-51244529 en Frank Terburg, telefoonnummer 06-52494678.