• De vertrekkende en nieuwe dorpscoördinator van Leersum: Rolinka van Markus en Harry van Dijk.

    Edith Hazelzet

Nieuwe dorpscoördinator voor Leersum

LEERSUM Harry van Dijk is de nieuwe dorpscoördinator voor Leersum. Hij is de verbindende schakel tussen de inwoners en de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Het bevorderen van samenwerking in het dorp en het stimuleren van initiatieven behoren tot zijn taken.

Edith Hazelzet

Van Dijk is de opvolger van Rolinka van Markus, die wel dorpscoördinator van Maarn en Maarsbergen blijft. Hij is behalve voor Leersum ook werkzaam voor Amerongen en Overberg. Van Markus werkte met veel plezier in Leersum: ,,Het is echt een doe- en gezelligheidsdorp. Individuen trekken hier geslaagde zaken van de grond, zoals de Dorpssoep. Maar ook op kleinere schaal kan ik successen noemen, zoals de Zorggids Leersum of het samen onderhouden van groen."

 

TAKEN De functie van dorpscoördinator komt voort uit het dorpsgericht werken, een aanpak die de gemeente sinds 2014 hanteert. ,,We zijn bezig met de draai van aanbodgericht naar vraaggericht werken. Wij als dorpscoördinatoren zijn daarbij de vooruitgeschoven posten. We willen samenwerken, niet vanachter een bureau besturen", aldus Van Dijk.

De sociale dorpsteams en de dorpsnetwerken zijn ook onderdeel deze werkwijze. Voor inwoners is niet altijd duidelijk wie van deze partijen wat doet. ,,Ik zet me als dorpscoördinator in om de samenhang in het dorp te vergroten, waardoor de leefbaarheid toeneemt. Dat klinkt misschien wat abstract, maar je kunt bij mij met elke vraag wat betreft het dorp en de gemeente terecht", stelt Harry van Dijk. ,,Ik ben echt de link tussen de gemeentelijke organisatie en personen of partijen in een dorp die iets willen. Die samenwerking zoeken met anderen, die iets van de grond willen krijgen, vaak op het gebied van leefbaarheid en welzijn. Ik breng hen in contact met vakcollega's op alle gebieden."

De dorpscoördinator werkt samen met het Dorpsnetwerk Leersum en bezoekt bijeenkomsten in het dorp om te kijken wat er speelt in Leersum. ,,Netwerken is belangrijk en ik heb daarbij een signalerende taak richting de gemeente."

 

BUDGET Participeren is een ander belangrijk woord in het werk van de dorpscoördinator. ,,Hoe bereik je mensen die anders niet meedoen?" Goede communicatie hierbij is cruciaal. ,,We willen als gemeente bereiken dat ambtenaren zichtbaar zijn en aanspreekbaar en daarbij de taal van de inwoners spreken. Alleen als er snel geschakeld kan worden, behoud je volgens mij de energie en het momentum om zaken te realiseren waarvoor inwoners zich willen inzetten. Dat geldt ook voor budgetten. De begroting voor 2018 is gemaakt, maar je kunt mensen niet naar huis sturen met de boodschap 'Kom volgend jaar maar terug met je goede idee'", aldus Van Dijk.

,,Daarom is er ook een dorpsbudget beschikbaar, dat aangesproken kan worden voor initiatieven die ontmoeting, zelfredzaamheid, samenwerking of een gezonde levensstijl stimuleren. Ik adviseer partijen over wie er kan helpen binnen de gemeente of er vergelijkbare projecten zijn in andere dorpen en wat de mogelijkheden zijn qua budget."

 

LIEVER MENSEN Harry van Dijk woont in Woudenberg, maar werkt al sinds 1999 voor de gemeente, destijds voor Driebergen. Zijn achtergrond ligt op het gebied van bosbeheer. ,,In mijn werk in het groen ging het mij altijd al om de samenleving, voor wie je het eigenlijk doet. Toen ik inzag dat ik mensen eigenlijk interessanter vond dan bomen, heb ik een switch gemaakt naar het werk van wijkregisseur en daarna dorpscoördinator. Aandacht voor de verschillen in identiteit tussen dorpen en gebruik maken van de kracht die er aanwezig, is daarbij volgens mij essentieel."

Harry van Dijk is te bereiken via 0343-565600 en postbusleersum@heuvelrug.nl.