• De renovatie van de Zonheuvelschool aan het Burgemeesterpark wordt opnieuw aanbesteed.

    Michiel Schaaij

Nieuwbouwplan Zonheuvel door raadsfracties onderuit gehaald

HEUVELRUG De kaarten in het politieke steekspel rond basisschool De Zonheuvel aan het Burgemeesterpark lijken geschud. Het nieuwbouwplan van wethouder Chantal Broekhuis (CDA) is door de raadsfracties van collegepartijen VVD, Open en CDA onderuit gehaald. Ook de school zelf moet slikken, want de noodzakelijke opknapbeurt moet terug naar de tekentafel.

Michiel Schaaij

HULP In een commissiebijeenkomst bleek donderdagavond, dat de meerderheid van de Heuvelrugpolitiek definitief geen extra geld in het huidige renovatieplan wil steken. Met hulp van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en met een subsidie voor aardgasvrije scholen moet nu een nieuw plan worden gemaakt, dat wél binnen het eerder vastgestelde budget past. Dat is althans de strekking van het voorstel van de drie collegepartijen.

GIFT Het schoolbestuur, de ouders en omwonenden pleitten tot op het laatste moment voor extra geld om het bestaande renovatieplan spoedig uit te kunnen voeren. Om het gat van zeven ton tussen de aanbesteding en het gemeentebudget te verkleinen, was zelfs een gift van twee ton toegezegd door de vriendenstichting van de school. Maar bestuursvoorzitter Debora Strijbos kreeg de politieke handen daarvoor niet op elkaar.

APPLAUS Alleen raadslid Carmen Rietdijk van onderwijspartij D66 bleef onder luid applaus vanaf de publieke tribune achter de wensen van de Zonheuvelschool staan. Maar aan dat meeleven werd door burgemeester Frits Naafs rap een eind gemaakt. Na een eerdere onheuse bejegening aan het adres van een raadslid tolereert Naafs dergelijke inmenging in de besluitvorming niet meer.

GEEN RUIMTE Raadslid Sigrid Vink van de fractie Open zei de ,,hakken-in-het-zand reactie van de teleurgestelde school, ouders en buurt" wel te kunnen verklaren. ,,Maar we hebben het extra geld gewoon niet", aldus Vink. Die conclusie werd door Marina Roelofsen (CDA) en Florien Scager (VVD) gedeeld. ,,Onze bezuinigingsopgave is zó groot, dat we geen financiële ruimte hebben" aldus Scager.

ONDANKBARE TAAK Volgens de VVD heeft de gemeenteraad de ondankbare taak om de komende tijd vaker ,,nee" aan inwoners te verkopen. BVH-fractieleider Sybe Streekstra nam alvast een voorschot op die toekomst. Hij voorspelde dat ook het volgende renovatieplan te duur zal uitpakken.