• Monique José Timmermans

Veel belangstelling voor plannen Buntplein

MAARN De stedenbouwkundige randvoorwaarden voor de bouw van huizen op het Buntplein zijn dinsdagavond door projectontwikkelaar TWYL (The Way You Live) gepresenteerd tijdens een inloopbijeenkomst in De Twee Marken. De opkomst van omwonenden en belangstellenden was groot. ,,Ik zie dat het project leeft in Maarn", aldus Bart Kuil van TWYL tijdens een korte toelichting.

Monique José Timmermans

Niet het hele Buntplein zal worden bebouwd. In de hoek van het Buntplein waar ooit de winkels stonden en later de tent met de noodwinkel van de PLUS supermarkt komen 13 woningen. Van bovenaf gezien in een U-vorm, waarbij de poten van de 'U' links en rechts bestaan uit drie eengezinswoningen. De kant van de U-vorm die de poten verbindt, krijgt op de begane grond drie seniorenappartementen en daarboven vier maisonnettes voor starters.

Bart Kuil van de TWYL geeft aan dat met deze verdeling de woonvisie benaderd wordt. De eengezinswoningen zijn vrije sectorwoningen, de maisonnettes midden/duur en de seniorenappartementen worden verhuurd of verkocht in het lager/midden segment.

De omwonenden, die zich al jaren geleden hebben uitgesproken over hun wensen ten aanzien van het te bebouwen deel van het Buntplein, lijken positief. In de raadsvergadering van januari zal de gemeenteraad zich uitspreken over de door TWYL ingediende stedenbouwkundige kaders.

Goedkeuring maakt de weg vrij om de bestemmingsplanprocedure op te starten. Over het moment waarop de schop daadwerkelijk in de grond gaat, kan Kuil niets zeggen. ,,Ik heb geleerd dit soort processen stap voor stap te doorlopen."

Over het uiteindelijke resultaat is Kuil positief. ,,We hebben ervaring met het ontwikkelen van locaties tussen bestaande bebouwing. Je ziet dat een wijk meelift op het nieuwe, dat in de plaats komt van een braak liggend stukje grond. Bovendien is ten opzichte van de oude situatie de verkeersoverlast vele malen minder. De vrachtwagens voor bevoorrading van de winkel en af- en aanrijdende consumenten komen niet meer terug."