• Pixabay

Nieuwe kans voor sociale woningbouw in Overberg

AMERONGEN/OVERBERG Er gloort een beetje hoop voor woningzoekers, die uit zijn op een sociale of middeldure koopwoning. Er is een nieuw plan voor de nog onbebouwde kavels in het wijkje aan de Eindseweg in Overberg. Daarentegen blijft een vastgelopen project in Amerongen voorlopig nog in de mottenballen. 

Michiel Schaaij

De Heuvelrugpolitiek liet zich donderdagavond bijpraten over verschillende bouwprojecten, die ondanks jarenlange voorbereiding maar niet van de grond willen komen. Eén daarvan betrof het nieuwbouwwijkje 't Veld aan de Eindseweg in Overberg. Daar zijn wél koophuizen in het dure segment gerealiseerd, maar de geplande sociale en middeldure woningen laten op zich wachten.

AANNEMER De vorige eigenaar van de betreffende percelen, woningcorporatie Rhenam Wonen, verwachtte dat er in Overberg onvoldoende belangstelling voor nieuwe, goedkope huurwoningen zou zijn. Een bestaande sociale woning kon slechts met moeite worden verhuurd. De fusiecorporatie gooide de handdoek in de ring en verkocht het terrein aan aannemer en projectontwikkelaar Bouman. 

APPARTEMENTEN Die heeft zijn plan inmiddels bij de gemeente op tafel gelegd. Donderdag schoven Bouman en architect Van de Merwe aan bij een raadsbijeenkomst, om een tipje van de sluier op te lichten. Ze hebben het oude plan van Woningbouwvereniging Amerongen uit 2011 terzijde geschoven en willen nu acht middeldure rijtjeshuizen en acht sociale koopappartementen gaan bouwen.

STARTERS Met een geschatte verkoopprijs van twee ton, zouden de appartementen bereikbaar moeten zijn voor starters op de woningmarkt. Voor de appartementen op de begane grond wordt ook enige belangstelling van senioren verwacht. Of en wanneer het project van de grond komt, moet nog worden afgewacht.

IMPASSE Intussen zit het plan voor sociale woningen naast sporthal De Ploeg in Amerongen nog steeds in een impasse. Volgens wethouder Rob Jorg (VVD) houden landelijke regels de bouw van sociale koopwoningen door Rhenam Wonen tegen. Bovendien zou de sporthal door de nieuwbouw ingesloten raken. Dat zou in de toekomst problemen kunnen opleveren, omdat de levensduur van De Ploeg aanzienlijk korter is dan die van de nieuwbouwwoningen. Een oplossing is nog niet in zicht.