• Aan de Beukenlaan komt een achttal twee-onder-een-kapwoningen.

    Pixabay

Groen licht voor nieuwbouw Beukenlaan in Doorn

DOORN De Heuvelrugpolitiek moppert een beetje, maar stemt desondanks in met de bouw van een achttal twee-onder-een-kapwoningen aan de Beukenlaan, halverwege Driebergen en Doorn. Tijdens een raadsbijeenkomst werd afgelopen maandagavond duidelijk, dat de partijen de projectontwikkelaar geen strobreed in de weg willen leggen.

Michiel Schaaij

TELEURGESTELD Alleen de linkse fractie Open vindt het onoverkomelijk dat er geen sociale woningbouw in het plan is opgenomen. Bovendien ontbreken ook middeldure huizen in het bouwplan. De fractie Open ziet dat als een misser en toonde zich teleurgesteld. ,,Wij vinden het vreemd en onwenselijk", aldus Nienke van der Veen. Volgens haar hadden middeldure woningen prima in het plan gepast.

KNOPEN TELLEN Van der Veen zei buikpijn van het bouwplan te krijgen. Maar ze moest lijdzaam toezien, hoe haar argumenten door de andere partijen van tafel werden geveegd.  Alleen Dick Karssen (ChristenUnie) toonde begrip voor Van der Veens bezwaren. Maar hij zag geen politieke meerderheid om het bouwplan aan te passen. ,,Soms moet je je knopen tellen en daarom stem ik in met dit plan."

MILJOEN De meeste raadsfracties zijn blij dat de projectontwikkelaar eieren voor zijn geld heeft gekozen. Aanvankelijk voorzag het plan voor de Beukenlaan in de bouw van drie forse villa's, met een vraagprijs van ruim boven een miljoen euro. Daar bleek echter onvoldoende belangstelling voor. Gijsbert Doornenbal (SGP) noemde het nieuwe plan voor acht twee-onder-een-kappers ,,het hoogst haalbare".

BRAAK LIGGEN Volgens Doornenbal zou het niet verstandig zijn, als de politiek aan het bouwplan gaat sleutelen. ,,Als we het onderste uit de kan willen halen, konden we weleens het deksel op de neus krijgen." Ook andere partijen toonden zich bevreesd, dat het perceel aan de Beukenlaan dan nog jarenlang braak zou blijven liggen. 

AFWIJZING De recente afwijzing van een bouwplan voor de nabijgelegen Sterkenburgerlaan ligt nog vers in het politieke geheugen. In dat geval hield de gemeenteraad voet bij stuk en eiste dat er niet alleen dure huizen gebouwd zouden worden. Met als gevolg dat er voorlopig helemaal niets op het betreffende perceel wordt gebouwd.