• Robert Vos

Geen stikstofvertraging voor woningbouw Julianalaan

LEERSUM Het nieuwbouwproject aan de Koningin Julianalaan wordt hoogstwaarschijnlijk niet vertraagd door de stikstofuitspraak van de Raad van State. Dat blijkt uit nieuwe stikstofberekening van de projectontwikkelaar. Op het perceel van het voormalige Groene Kruisgebouw, komen twee losse appartementgebouwen die er uitzien als traditionele woningen. 

Michiel Schaaij

Bouwprojecten in heel Nederland zijn stilgevallen, omdat de Raad van State niet toestaat dat in bouwbesluiten wordt vooruitgelopen op toekomstige maatregelen om de natuur te beschermen. Maar volgens de nieuwe rekentoets neemt de neerslag van stikstof in nabijgelegen natuurgebieden door de woningbouw aan de Koningin Julianalaan nauwelijks toe. 

GEMOR Op 10 oktober beslist de gemeenteraad over de bouw van de 14 nieuwe appartementen bij de kruising van de Koningin Julianalaan met de Meester Bosweg. Hoewel het stikstofbesluit dus geen belemmeringen voor de realisering van het plan lijkt op te leveren, klinkt nog wel politiek gemor over mogelijke, toekomstige speculatiewinsten door kopers van de sociale koopappartementen in het plan.

MIDDELDUUR In een memo aan de Heuvelrugpolitiek geeft woonwethouder Rob Jorg (VVD) toe, dat in de overeenkomst met de Veenendaalse projectontwikkelaar geen anti-speculatiebeding is opgenomen. Na kritiek daarop donderdagavond tijdens een raadsbijeenkomst, zei Jorg dat hij wil proberen om alsnog aanvullende afspraken te maken. Bij de appartementen die tot het middeldure huursegment behoren, speelt een soortgelijk probleem. De gemeente kan niet afdwingen, dat die woningen ook op termijn middelduur blijven. 

DWINGEND Daarvoor is een aparte verordening nodig en die is nog in de maak. De bedoeling is dat die nieuwe regeling begin volgend jaar in werking treedt, zodat het college kan sturen op de beschikbaarheid van huurwoningen in de middeldure sector. Intussen is wel mondeling met de projectontwikkelaar afgesproken, dat hij de huur niet boven de 900 euro per maand komt. Jorg wil proberen om die toezegging alsnog op schrift vast te leggen.