• Het nieuwe team van Sport- en Cultuurcentrum De Binder: Gerbout van Beek, Wilco Willemse en Chris Willemse.

    Edith Hazelzet

Nieuw team SCC De Binder bekend

LEERSUM Wilco Willemse, Gerbout van Beek en Chris Willemse zijn door Stichting De Binder Bindt benoemd om SCC De Binder te gaan leiden en uit te baten. De blijdschap over de nieuwe start wordt enigszins overschaduwd door de onzekere situatie voor het huidige personeel.

Edith Hazelzet

 

Joëlle Staps van het bestuur van de Stichting De Binder Bindt is trots op het nieuwe team. ,,We hebben twaalf kandidaten uitgebreid gesproken. Daarvan waren deze drie heren in onze ogen veruit de besten. Gerbout en Chris hebben ruime ervaring in de horeca, ook in De Binder zelf, en in Wilco vonden we de maatschappelijk ondernemer met een groot netwerk. Allemaal hebben zij hart voor de zaak en zin om van De Binder te maken wat wij en het dorp ermee voor ogen hebben. Met deze mix van de juiste ervaring en de wil er voor te gaan, hebben wij als bestuur gevonden wat we zochten."

 

ONZEKERHEID Staps betreurt de onzekere situatie die is ontstaan voor het huidige personeel. ,,Hydra Sport had er als werkgever voor hen moeten zijn. Het was al een jaar bekend dat dit ging gebeuren en dat men dan nu nog niet weet waar men aan toe is, is spijtig. Zowel het stichtingsbestuur als de gemeente willen zich inspannen om tot een oplossing te komen voor het huidige personeel, ook al is dit niet onze verantwoordelijkheid." Gezien het nieuwe concept van exploitatie zocht het bestuur medewerkers met andere werkervaring en achtergronden dan voorheen door Hydra Sport gevraagd werd.

ZAKELIJK LEIDER Geboren Leersumer Wilco Willemse (39) vindt het jammer dat het voor de Hydramedewerkers zo loopt. ,,Het is voor hen geen leuke tijd." Hij is al begonnen met inwerken. ,,Vanaf het begin nam ik deel aan de dorpsbrede visievormende bijeenkomsten, omdat ik het een interessant proces vond en spannend wat er uit kon komen. Voordat ik in het stichtingsbestuur io stapte, is mij gevraagd of ik interesse had om De Binder te beheren. Dat had ik niet; de baan van beheerder zoals deze toen was sprak me niet aan. Toen de functie in een later stadium handen en voeten kreeg en wel interessant werd, ben ik uit het bestuur gestapt." Willemse is trots op zijn nieuwe functie. In 28 uur per week zal hij als zakelijk leider zoveel mogelijk de visie en wensen van bestuur en inwoners van Leersum proberen te verwezenlijken. ,,Maar ik kan het niet alleen. Ik verwacht participatie vanuit Leersum zodat we samen kunnen optrekken om dit prachtige gebouw te gebruiken zoals we dat met zijn allen willen."

 

HORECA Gerbout van Beek (44) en Chris Willemse (33) zijn aangesteld als eerste horecamedewerkers voor respectievelijk 28 en 38 uur. Van Beek werkt voor Hydra in deeltijd in De Binder, en ook nog bij Studio A12 (voorheen Brothers). ,,Met zijn brede achtergrond in onderwijs en gehandicaptenzorg past hij prima in het plaatje van De Binder als meer maatschappelijk geëngageerde instelling," aldus Staps. Van Beek woont ruim vijftien jaar in Leersum en is blij dat hij 'thuis in De Binder' kan blijven. Chris Willemse is de broer van Wilco.

Het bestuur benadrukt dat zij, en niet Wilco, de beslissing hebben genomen om de broers aan te stellen. ,,Ze hebben los van elkaar gesolliciteerd op andere functies, en bleken beiden zeer geschikt." Leersumer Chris Willemse werkt sinds zijn vijftiende in de horeca. ,,Vroeger heb ik voor Willem Koudijs gewerkt in Het Hof en De Binder. Voor mij is het dus bekend terrein; ik heb erg veel zin om vanaf 1 februari van de horeca in De Binder ouderwets gezellig te maken. We hopen jullie er allemaal te zien, te beginnen met het Oud & Nieuwfeest."