• Monique José Timmermans
  • Monique José Timmermans

Nieuw schoolgebouw met of zonder MFA in Maarn

MAARN Gaan de Maarnse basisscholen samen naar een nieuw gebouw op de locatie van De Meent of wordt de nieuwbouw aangegrepen om een multifunctionele accommodatie (MFA) te stichten waar ook het dorpshuis bij betrokken is?

Monique José Timmermans

Over dat laatste bestaan plannen waarover de schoolbesturen en het bestuur van De Twee Marken gezamenlijk de raadsleden van de Utrechtse Heuvelrug hebben geïnformeerd. Naast twee raadsleden, waren er inwoners naar De Twee Marken gekomen en voegden ook de wethouders Hans Nijhof en Henk Veldhuizen zich bij het gezelschap.

FINANCIERING Volgens het Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor de scholen is voorzien in financiering van een nieuw schoolgebouw voor De Ladder en De Meent op één locatie, en wel de huidige locatie van De Meent. Extra geld voor de stichting van een MFA moet van de gemeente komen. Dan komen educatie, kinderopvang, bibliotheek, sport, cultuur en ontmoeting onder één dak. Wethouder cultuur Hans Nijhof ziet kansen bij deze toevoeging aan de scholen en een belang voor Maarn.

SPORTHAL Wiegerina Huistra licht het plan namens de drie partijen toe. Er is een ruimtelijke studie gemaakt waarbij het dorpshuis wordt afgebroken, met uitzondering van de sporthal. ,,Deze blijft behouden omdat er nimmer een zo ruime sporthal voor terug zal komen. Wel moet er gerenoveerd worden en geïnvesteerd in duurzaamheid." Tegen de bestaande sporthal kan op drie verschillende manieren een gebouw gebouwd worden voor de scholen en overige faciliteiten. Er blijft in alle gevallen grond over voor een nieuwe bestemming. ,,Wat daarmee kan, is aan de gemeente."

AANTAL LEERLINGEN Een discussiepunt is er ten aanzien van de leerlingprognose. Er zijn vaste rekenmethoden om op basis van demografische ontwikkelingen het aantal leerlingen over 10 jaar in te schatten. Dit aantal is bepalend voor de grootte - het aantal lokalen - van het schoolgebouw. De berekening voorziet een verdere daling, terwijl de scholen een andere trend waarnemen. ,,De verhuizingen worden niet voldoende meegewogen. We zien meer jonge gezinnen naar Maarn komen. We doen een oproep aan de gemeente om hier kritisch naar te kijken, aangezien wij een tekort van 4 à 5 lokalen voor elk 30 leerlingen verwachten."

Zorgen omtrent de plannen zijn er ook bij de bewoners van de wijk. ,,Zijn er meer criteria dan alleen vierkante meters? Hoe gaat het met verkeersafwikkeling, geluidsoverlast, het groene karakter dat de wijk dankzij hoge bomen heeft en parkeren." Dit laatste omdat de huidige parkeerruimte ook door het gezondheidscentrum wordt gebruikt.

ONTWIKKELPLAN Het college zal in februari met een ontwikkelplan naar de raad gaan, zodat een voorbereidingskrediet kan worden aangevraagd ten behoeve van verdere studie. Er is nog geen politiek besluit genomen om de MFA te gaan realiseren. ,,Als het MFA-verhaal niet wordt opgepakt gaan De Ladder en De Meent gezamenlijk verder op weg naar een nieuw schoolgebouw", aldus Huistra. Als voorbeeld wordt Allemanswaard in Amerongen genoemd waar een MFA ook om een bestaande sporthal is gebouwd.