Nieuw fietsplan moet veiligheid verbeteren

HEUVELRUG ,,Er moet meer aandacht komen voor het fietsklimaat binnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug", stelt D66-raadslid en fervent fietser Erwin Kamp. In het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP) van de gemeente uit 2009 is weliswaar een hoofdstuk opgenomen over de fiets, maar zijn volgens Kamp de destijds gestelde doelen niet of nauwelijks bereikt. Om een vernieuwd plan op te stellen worden geïnteresseerden uitgenodigd mee te denken over verbeterpunten.

Veel omliggende gemeenten kennen volgens de initiatiefnemer een eigen fietsbeleid of zijn daar - zoals de gemeente Zeist - momenteel mee bezig. ,,Hier lopen wij daar mee achter. We hebben veel scholieren, recreanten en inwoners die veelal op de fiets zitten, waarvoor we een veilige situatie moeten creëren", stelt Kamp. Het nieuwe plan moet een beeld gaan schetsen van onveilige situaties en verbeterpunten om het fietsklimaat te verbeteren.

Lees het hele artikel in de abonneekrant van donderdag 12 maart.