• Arnick OOGSTFotografie.nl

Nieuw elan voor Kunstroute

MAARN/DOORN Er zijn acht personen die actief de schouders zetten onder de organisatie van de Kunstroute in Maarn en Doorn. In beide dorpen stellen de kunstenaars hun ateliers in hetzelfde weekend open voor publiek, te weten op 2 en 3 juni. En nieuwe kunstenaars zijn van harte welkom om zich aan te melden voor deelname aan de Kunstroute, aanmelden kan tot eind januari via de website www.kunstroute-heuvelrug.nl.

Monique José Timmermans

Dit is in het kort de boodschap van het organiserend comité, dat gelukkig weer op volle sterkte is. Vorig jaar kon het weekend vol kunst en creativiteit helaas niet doorgaan wegens onvoldoende handen voor de organisatie. ,,De ideeën borrelen op om de Kunstroute voor de kunstenaars en bezoekers nog aantrekkelijker te maken. Zeker ook door het jaar heen. Kunstenaars zijn vaak heel individueel bezig, terwijl ze veel van elkaar kunnen leren. En niet alleen vaktechnisch, maar juist ook op ondernemersvlak. Niet iedereen weet immers zijn creativiteit om te zetten in klinkende munt", aldus Nanda van der Vliet.

OVERZICHTSTENTOONSTELLING En hoewel de Kunstroute 2018 grotendeels nog op de traditionele leest geschoeid zal zijn, wordt er ook al gezocht naar een locatie voor een overzichtstentoonstelling van verschillende kunstenaars. ,,Zo leert men elkaar beter kennen en dat maakt het makkelijker om samen te werken, elkaar aan te spreken en te versterken."

NIEUWE Vandaar dat het ook voor kunstenaars die niet eerder aan de Kunstroute hebben deelgenomen interessant is om in te stappen. ,,Zij komen in een netwerk waar ook ervaren kunstenaars deel van uitmaken die hun brood er mee kunnen verdienen. Heel leerzaam om daar eens mee te praten. Voor de bestaande groep is de instroom van jonge frisse kunstenaars met ondernemerszin ook weer inspirerend", meent Monique Negeman. ,,Bovendien wordt voor de Kunstroute meer regionale publiciteit gezocht, staat men in de folder en worden er diverse posters opgehangen. Meer diversiteit betekent ook dat de Kunstroute aantrekkelijk is voor een bredere doelgroep. Vergroten van de naamsbekendheid is dus gegarandeerd", vertelt Denise Hulst, die zich hiervoor inzet.

GAST ,,Wie geen eigen atelier heeft, kan als gast aansluiten bij een kunstenaar die wel een eigen ruimte heeft." Voor nieuwe deelnemers geldt wel dat er een kennismaking en beoordeling van het werk plaatsvindt. ,,Het moet werk moet goed te presenteren zijn en de kunstenaar moet aantoonbaar het 'hobby-niveau' zijn ontstegen, bijvoorbeeld omdat men een gedegen opleiding heeft dan wel dat de kunstwerken ontegenzeglijk een artistieke waarde hebben." De organisatie van de Kunstroute maakt een professionaliseringsslag en verwacht een dergelijke houding ook van de deelnemers.

Dus schilders, beeldhouwers, fotografen, grafisch kunstenaars, illustrators, musici en dichters opgelet: inschrijven als deelnemer aan de kunstroute kan tot eind januari 2018.

Volg het nieuws rondom de Kunstroute Maarn en Doorn op Facebook of op de website www.kunstroute-heuvelrug.nl.