• Provincie Utrecht
  • Monique Jose Timmermans

Nieuw ecoduct bij Maarn geopend

MAARN Het ecoduct 'Renée van Notten Wissel' over de N227 bij Maarn is klaar. Zoogdieren waaronder reeën en marterachtigen, en reptielen als de zandhagedis en hazelworm kunnen nu veilig oversteken en profiteren van een groter leefgebied, doordat de natuurgebieden via ecoducten met elkaar zijn verbonden.

Gedeputeerde Mirjam Maasdam-Hoevers opende het ecoduct afgelopen week officieel en onthulde de naam van het ecoduct. Zij deed dit samen met de directeur van Huis te Maarn Goderd van Notten en de directeur-rentmeester van het Utrechts Landschap Saskia van Dockum. Het ecoduct is vernoemd naar de veel te jong overleden boa van Huis te Maarn. Zij was groot voorvechtster van de verbinding. Het belang van verbinding was ook het thema in de toespraken, niet alleen voor de dieren op de Heuvelrug, maar ook van mensen. 

VERBINDEN Het ecoduct verbindt de natuur van het centrale deel van de Utrechts Heuvelrug, via de ecoducten Mollebos en Rumelaar over de A12, met de natuur op de zuidelijke heuvelrug. ,,De ecoducten verbinden de door wegen en spoorlijnen versnipperde natuur van de Utrechtse Heuvelrug", zegt gedeputeerde Mirjam Maasdam. ,,Niet alleen goed voor de natuur, waar mensen van kunnen genieten, maar ook voor de verkeersveiligheid: ecoducten voorkomen een hoop botsingen met overstekend wild."

BY NIGHT Een leuke bijkomstigheid van het ecoduct over de N227 is dat als het buiten donker is, de verlichting in de tunnel van het ecoduct wit is, en groen als er een dier over het ecoduct loopt. Dit wordt gesignaleerd met infrarood-detectie. De wanden van de tunnel van het ecoduct zijn zo gemaakt dat ze de gelaagdheid van de grond laten zien, waardoor het profiel van de bodem te zien is.

Snelwegen, spoorwegen en provinciale wegen doorsnijden de leefgebieden van dieren. De provincie Utrecht legt samen met partners - waaronder gemeenten, ProRail, Rijkswaterstaat, Het Utrechts Landschap en andere terreinbeheerders, landgoedeigenaren, particulieren en Natuurmonumenten - een netwerk van ecoducten aan om die leefgebieden te verbinden. Dieren kunnen zich daardoor makkelijker verplaatsen en dat is belangrijk voor de biodiversiteit.

NETWERK Het ecoduct over de N227 bij Maarn maakt deel uit van het netwerk van de andere ecoducten op de Utrechtse Heuvelrug, te weten: Mollebos, Rumelaar, Treeker wissel, Leusderheide, Huis ter Heide, Op Hees, Beukbergen en Boele Staal. Rijkswaterstaat heeft het ecoduct Mollebos over snelweg A12 en de spoorlijn Utrecht-Arnhem gerealiseerd.

VERKEERSVEILIGHEID Met de aanleg van het ecoduct over de N227 met bijbehorend wildraster, verbetert ook de verkeersveiligheid. Door het raster steekt wild niet meer de provinciale weg over en is de kans op aanrijding van wild kleiner.

In het verlengde van het ecoduct over de N227 treft de provincie Utrecht voorbereidingen voor een ecoduct over de N226 ten zuiden van Maarsbergen die een verbinding vormt richting de bossen en heidegebieden van het Leersumse Veld.