• Archief BDUmedia

Nieuw dorpshuis stap dichterbij

MAARN De komst van een multifunctionele accommodatie op het terrein van De Twee Marken is een stapje dichterbij gekomen. Wethouder Chantal Broekhuis (CDA) stuurt een voorstel naar de gemeenteraad, waarin twee basisscholen, twee sportzalen, een kinderopvang en een dorpshuis worden gecombineerd in met woningbouw.

Michiel Schaaij

Voor de financiering wordt een externe partij gezocht. Wethouder Broekhuis denkt daarvoor bijvoorbeeld aan een nieuwe stichting voor maatschappelijk vastgoed, in combinatie met een lening bij de Bank Nederlandse Gemeenten. Op die manier wordt de schuldenlast van de financieel geplaagde Utrechtse Heuvelrug niet verder omhoog gejaagd.

PIJLER Zekerheid dat het plan daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden, is er nog niet. Woningbouw is de belangrijkste pijler van de nieuwe, multifunctionele accommodatie, zegt Broekhuis. Zonder de inkomsten uit woningbouw is de realisatie van de multifunctionele accommodatie niet haalbaar. Het plan dat Broekhuis nu bij de Heuvelrugpolitiek op tafel legt, noemt ze ,,een oplossingsrichting".

BOUWHOOGTE Op het terrein aan de Tromplaan en op het terrein van basisschool De Ladder aan de Breeschotenlaan zouden in totaal 30 tot 50 woningen voor starters en senioren gebouwd moeten worden. Het voorstel dat afgelopen dinsdag door het college is vastgesteld, voorziet in bouwhoogtes van twee tot vier woonlagen bij het nieuwe dorpshuis en twee tot drie woonlagen aan de Breeschotenlaan.

PARKEREN Volgens wethouder Rob Jorg (VVD) is het de bedoeling dat er naast koopwoningen ook sociale huurwoningen komen. Daarover is inmiddels gesproken met de federatie van woningcorporaties op de Heuvelrug. Vanwege de plaatselijke parkeerproblematiek moeten er voor toekomstige bewoners voldoende parkeerplekken bij de nieuwe woningen worden aangelegd. Dat zal nog flink passen en meten worden, realiseert Jorg zich.

NUL EURO Het huidige dorpshuis wordt met de grond door de stichting De Twee Marken voor nul euro overgedragen aan de gemeente. Eén van de voorwaarden daarbij is, dat de ontmoetingsfunctie voor Maarn behouden blijft. Over het lot van de bibliotheek is nog geen duidelijkheid. Mocht in een volgende fase blijken dat het bouwplan toch onhaalbaar is, dan gaat de gemeente zelfstandig verder met de huisvesting van de twee scholen, al dan niet in combinatie met woningbouw aan de Breeschotenlaan.  

Voor inwoners van Maarn wordt er op woensdagavond 8 mei een informatieavond in De Twee Marken belegd. In de weken daarna buigt de gemeenteraad zich over het voorstel.