• Diederik van Huijstee met zijn echtgenote. Op de achtergrond de inmiddels vrijgemaakt Gezichtslaan.

    John Beringen

Zichtas Rosarium: 'Alleen die coniferen nog'

DOORN De redactie van De Kaap werd verscheidene malen benaderd door bezoekers van het Rosarium die lieten weten dat de zogenaamde 'zichtas' (een bekend fenomeen voor met name oudere Doornaren) in ere hersteld zou worden, maar dat dit na geruime tijd nog niet gerealiseerd is. Een gesprek over deze materie met de huidige eigenaar van het Rosarium Diederik van Huijstee die uitlegt wat met de 'zichtas' wordt bedoeld.

,,Kijk", begint hij, ,,de zichtas staat voor een doorkijk vanaf de Kampweg waarbij je vanaf die plek in de verte Huis Doorn kon zien. Daar verwijst trouwens de naam 'Gezichtslaan' naar. We praten dan wel over vele jaren geleden dat die situatie zo was. In de loop der jaren is die zichtas echter verdwenen, onder andere doordat naast de Dorpsstraat bomen waren gegroeid die Huis Doorn aan het zicht onttrokken. Toen ik in 2017 het Rosarium kocht, ontstond het plan om die zichtas weer in ere te herstellen. Iets waar de gemeente overigens meteen warm voor liep. Zodoende is het stuk bos tegenover de Gezichtslaan gekapt. Dat ligt er nu nog wat rommelig bij met boomstronken en dergelijke, maar dat wordt verder nog netjes afgewerkt. Het enige wat de zichtas nog onderbreekt, is een vijftal coniferen die tegenover de ingang van het Rosarium staan, vlak achter het hek van Huis Doorn."

CONIFEREN Op dit punt valt Diederik even stil. ,,Nou ben ik geen type die vuile was buiten wil hangen, maar ook ik word regelmatig bevraagd door bezoekers die willen weten wanneer die zichtas voltooid is. Het enige wat ik daarop kan zeggen is dat het loopt, maar het punt is dat het blijkt te hangen op die vijf coniferen. Groen licht om die om te halen, blijft vooralsnog uit."

DASSEN Navraag bij de Rijksoverheid, die zich bemoeit met de reconstructie van het park van Huis Doorn, wijst uit dat het probleem schuilt in het feit dat enige meters verderop een dassenburcht is ontdekt. Diederik reageert verbaasd. ,,Hou mij ten goede. Daar heb ik natuurlijk alle begrip voor. Zo'n element in de natuur mag je uiteraard niet verstoren; dat begrijp ik wel. Ik heb daar ook een rapport over ontvangen, maar als ik dat doorlees dan wordt er weliswaar een aantal restricties vermeld, maar die zijn niet dusdanig dat het kappen van de coniferen uitgesloten is."

RICHTLIJNEN Hij verduidelijkt: ,,Net zoals je bij vogels te maken hebt met het broedseizoen, heb je ook een periode dat je niets mag uitvoeren in de buurt van een dassenburcht. We praten dan de periode december tot en met juni. En als je in de toegestane periode aan de gang gaat, mag je daarvoor geen zware machines inzetten. Dat is duidelijk en daar kan ik ook helemaal in meegaan. In concreto houdt dat echter in dat iemand, bij wijze van spreken, met een hoogwerker en een kleine kettingzaag, de coniferen stukje bij beetje tot op de grond kan strippen. Je zit dan ook niet met het probleem dat je geen ruimte hebt om die bomen te laten vallen wat hier lastig is. En een ander punt is dat coniferen tot de boomsoort behoren waarvoor je geen kapvergunning hoeft aan te vragen." En verder: ,,Alle denkbare kolen en geiten kunnen gespaard worden, om het maar oer-Hollands uit te drukken. Dus ik snap niet waar de schoen wringt."

GOEDE HOOP Van Huijstee loopt met zijn vrouw naar de zijkant van het paviljoen en wijst naar de Gezichtslaan. ,,Kijk, in de verte kun je de huizen aan de Kampweg zien." Uit zijn binnenzak haalt hij een paar oude ansichtkaarten. ,,Zo zag het er vroeger uit", merkt hij op. ,,Veel oudere Doornaars lieten weten het prachtig te vinden dat de oude doorkijk weer terugkwam en dat daarmee de naam 'Gezichtslaan' weer in ere werd hersteld." Van Huijstee bergt de kaarten weer op en verklaart dat iedereen zijn of haar eigen jeugdsentiment heeft. Vervolgens wijst hij naar de ingang van het Rosarium. Daar is tussen de bomen door een klein stukje van Huis Doorn te zien. ,,Nu alleen die vijf coniferen nog", besluit hij. ,,Dat is het allerlaatste detail dat het nostalgische panorama nog onderbreekt, maar we houden hoop op een goede afloop."