• Ab Donker

Restafval Utrechtse Heuvelrug moet verder worden teruggedrongen

HEUVELRUG Als inwoners moeten betalen voor elke grijze afvalcontainer die ze aan de weg zetten, kan de hoeveelheid restafval flink afnemen. Dat zegt ingenieursbureau Stantec uit Delft, dat door de gemeente Utrechtse Heuvelrug is ingeschakeld om de invoering van het zogenoemde Diftar-systeem te onderzoeken. De uitkomst verhoogt de druk op wethouder Hans Waaldijk, om inwoners voor elke opgehaalde kliko een bedrag in rekening te brengen. 

Michiel Schaaij

MAATREGELEN Alle gemeenten in Nederland staan voor de opdracht om de hoeveelheid restafval terug te brengen. Volgens de landelijke doelstelling zou volgend jaar maximaal 100 kilo verbrandbaar restafval per inwoner bij de afvalovens aangeboden mogen worden. Vorig jaar stond de teller bij Heuvelrug-inwoners nog op 155 kilo. Het college zint op maatregelen om die hoeveelheid terug te dringen.

NOG STRENGER De doelstelling voor 2020 is al geen sinecure, maar over iets meer dan vijf jaar wordt de norm nog strenger. In 2025 zouden inwoners gemiddeld nog maar 30 kilo restafval per jaar mogen produceren. Dat lijkt met de huidige vorm van inzameling niet haalbaar. Maar de invoering van het diftar-systeem zou wel een beetje kunnen helpen.

EFFECTIEF De in vakjargon gebruikte afkorting diftar staat voor 'gedifferentieerde tarieven'. Daarbij  hangt de hoogte van de afvalstoffenheffing af van de hoeveelheid aangeboden afval. In gemeenten die aan het legen van de kliko's een prijskaartje hangen, produceerden inwoners gemiddeld 120 kilo restafval. Daarmee is het diftar-systeem bewezen effectief. 

DALING Utrechtse Heuvelrug is al een aantal jaren bezig om de hoeveelheid restafval terug te dringen. Maar recent is de daling tot stilstand gekomen. Volgens Stantec is beprijzing per aangeboden kliko ,,mogelijk een belangrijke stap richting de 100 kilo". Maar de adviseurs houden een slag om de arm. ,,Of de doelstelling met de introductie van diftar daadwerkelijk gerealiseerd wordt, is op voorhand niet met zekerheid te voorspellen", schrijven ze.