• Wouter van Dijk

Opnieuw angst voor kaalslag Dennenhorst

DRIEBERGEN Ondanks een eerder reddingsplan, lijkt een kaalslag in de lommerrijke woonwijk Dennenhorst nu toch dichterbij te komen. Buurtbewoners zijn boos dat 130 bomen gekapt dreigen te worden, terwijl er slechts 65 terugkomen. De vervangende bomen zouden bovendien maar half zo hoog worden. In een brief aan het college en de gemeenteraad luiden bewoners de noodklok.

Michiel Schaaij

De grootschalige bomenkap zou nodig zijn voor de vernieuwing van het rioolstelsel. Nadat de gemeente het plan bijna drie jaar geleden bekend maakte, ontstond grote onrust in de wijk tussen de Rosariumlaan en de Akkerweg. Veel bewoners zijn gehecht aan de hoge bomen in hun straat en drongen aan op een nieuw onderzoek. Volgens hen was de gemeente door riooldeskundigen op het verkeerde been gezet.

ONDERZOEK Met hun acties wisten de tegenstanders van massale bomenkap een nieuw, extern onderzoek af te dwingen. Uit de analyse van een ingehuurde boomdeskundige bleek vervolgens, dat een aanzienlijk aantal bomen gespaard kan worden. Wel moeten er dan extra maatregelen worden getroffen tijdens de werkzaamheden aan het riool en de waterleiding. Die aanpak zou binnen de financiële mogelijkheden van de gemeente passen.

WEIGERING Tot grote ontzetting van omwonenden willen de nutsbedrijven echter niet meewerken aan het alternatief. Door die weigering is het oorspronkelijke kapplan weer in beeld gekomen. Dat is onaanvaardbaar, vinden buurtbewoners. Ze zijn bovendien hevig teleurgesteld over de in hun ogen mislukte participatie. Volgens hen stond het door de gemeente ingestelde projectteam vanaf het begin niet open voor de ideeën van de bewoners.

CYNISCH ,,Deze werkwijze ondermijnt het vertrouwen van de burger in het openbare bestuur", aldus de briefschrijvers. ,,Veel bewoners zijn cynisch en gelaten geworden: Het maakt niet uit wat ze inbrengen, het plan wordt toch doorgezet." De tegenstanders van de kap waarschuwen voor een mogelijke precedentwerking. Veel andere straten in Utrechtse Heuvelrug staat hetzelfde lot te wachten, vrezen ze.