• Waterschap Vallei en Veluwe

Heuvelrugcollege keurt conceptversie RES goed

HEUVELRUG Het college van burgemeester en wethouders van Utrechtse Heuvelrug heeft het concept van de Regionale Energiestrategie (RES) goedgekeurd. In het concept van de RES staat dat de regio 1,8 TWh duurzame energie wil opwekken. De gemeenteraad moet hierover nog een besluit nemen.

De RES is een samenwerkingsverband van 16 Utrechtse gemeenten, 4 waterschappen en de provincie Utrecht (U16). Zij willen een realistische bijdrage leveren aan de landelijke duurzame energieambities.

ENERGIEREGIO'S Om het Klimaatakkoord te realiseren, is Nederland in dertig energieregio's verdeeld. Elke regio geeft aan (middels een bod) hoeveel elektriciteit in de periode tot 2030 in de betreffende regio opgewekt kan worden. Ook binnen de U16 worden afspraken gemaakt over de gezamenlijke opgave. Dat geldt ook voor de verdeling van duurzame warmte in de regio. Belangrijk uitgangspunt is dat iedere gemeente een bijdrage levert.

Op basis van lokale ambities van de deelnemende overheden en een technische analyse van de mogelijkheden in de regio, denken de samenwerkende overheden dat er ruimte is voor 1,8 terawattuur (TWh) aan stroom dat gezamenlijk duurzaam opgewekt kan worden.

KLIMAATNEUTRAAL ,,Om het klimaatakkoord te realiseren, moet iedereen een bijdrage leveren", zegt wethouder Rob Jorg van gemeente Utrechtse Heuvelrug. Hij treedt op als vertegenwoordiger van de 21 bestuurders. ,,Het overleg hierover gebeurt in goede samenwerking binnen de U16", vervolgt hij.

,,Daarnaast hebben wij ook als gemeente ambities en streven we ernaar om in 2035 klimaatneutraal te zijn. Klimaatneutraal betekent voor ons dat er geen CO2-uitstoot meer is. En dat op het grondgebied van gemeente Utrechtse Heuvelrug evenveel energie wordt opgewekt als dat er gebruikt wordt."

HAALBAAR Het opwekken van 1,8 TWh in de regio kan op verschillende manieren ingevuld worden. Het is volgens de gemeente bijvoorbeeld haalbaar door 15 procent van de grote daken van onder meer bedrijven en kantoorpanden te benutten, 45 grote windmolens in de regio te plaatsen en 800 hectare in te richten voor zonnevelden. ,,Hiervoor is ook ruimte op het elektriciteitsnet. Wat de exacte verdeling wordt, is nu nog niet duidelijk. Daarover gaan we in gesprek met alle betrokkenen."

,,De overgang naar duurzame energie levert schone lucht op en een gezondere leefomgeving.Tegelijkertijd heeft het grote invloed op ons dagelijkse leven en de omgeving waarin we leven. Daarom vinden we het belangrijk om de komende tijd verder in gesprek te gaan met inwoners en belanghebbenden binnen gemeente Utrechtse Heuvelrug", legt Jorg uit. ,,Dit gesprek wordt lokaal al gevoerd door de gemeente. In welke vorm en wanneer we het gesprek met de inwoners en belanghebbenden precies gaan voeren, hangt af van de vraag hoe de maatregelen rond het indammen van het coronavirus zich ontwikkelen. We berichten hier over zodra we meer duidelijkheid hebben."