• Florian Koopmans en Marja van Eck zijn bewuste en actieve afvalrapers.

    Corina Blommendaal

Event voor een plasticvrije Heuvelrug

DOORN Vanuit 'GoedVolk', een initiatief dat als doelstelling heeft het plasticvrij maken van de Utrechtse Heuvelrug in 2026, wordt op 12 oktober een event georganiseerd binnen dit thema. Een dag met allerlei activiteiten voor jong en oud, met als insteek het informeren van mensen rondom het gebruik- en verminderen van plastic. Iedereen kan hier een bijdrage aan leveren.

Corina Blommendaal

Steeds meer consumenten staan stil bij het schadelijke effect van plastic en zwerfafval. Na de filmvertoning van 'The Albatros' door GoedVolk, heeft Marja van Eck zich aangesloten bij dit initiatief. In deze film was te zien hoe schadelijk plastic is voor het milieu vanuit het oogpunt van de albatros. Omdat veel dieren het verschil tussen plastic en gezond voedsel niet kunnen onderscheiden, eten ze plastic, voeren dit aan hun jongen met de dood tot gevolg.

700 STUKS AFVAL ,,Voordat ik van GoedVolk hoorde, was ik in mijn eigen straat al bezig met afval rapen. Nu doe ik dit ook regelmatig langs de Amersfoortseweg tussen Doorn en Maarn. Ik raap op 1 kilometer soms meer dan 700 stuks afval. Maar als niemand dat weet, is het fijn dat het opgeruimd is maar ligt het er de volgende keer gewoon weer."

NIET ALLEEN SCHOLIEREN Daarom is Van Eck het afval dat ze raapte ter plekke gaan fotograferen en dit gaan plaatsen op de wereldwijde Litterati-app, een app waarop je aan kunt geven waar afval ligt, wat je vervolgens opruimt. ,,Wat grappig is, is dat iedereen denkt dat het voornamelijk scholieren zijn die afval langs het fietspad achterlaten. Maar het gaat ook zeker om automobilisten die afval uit het autoraam gooien.''

APP ,,Op het festival op 12 oktober brengen we in beeld om hoeveel- en wat voor plastic afval het gaat. Ik ben bezig om in de hele gemeente inwoners aan te moedigen afval te fotograferen op de plek waar ze het vinden en het op de Litterati-app te plaatsen. Zo krijgen we met z'n allen een steeds beter beeld van het probleem en kunnen we werken aan de oplossing. Bijvoorbeeld door bedrijven te benaderen maar ook de gemeente en de provincie er actief bij te betrekken."

PROGRAMMA Op 12 oktober is er van alles te beleven in- en rondom het Cultuurhuis in Doorn. ,,Er is poppenkast voor kinderen, een informatiemarkt over de gevolgen van het gebruik van plastic, een fototentoonstelling. Dirk Groot, de Zwervinator en dé goeroe op het gebied van zwerfafval, komt ook. Hij heeft leuke verhalen over afval en presenteert dan wat en waar er de afgelopen periode binnen onze gemeente is gevonden. Ook is er ren-je-rot voor jongeren, maar ook een Lagerhuisdebat, waarover we in gesprek zijn met het Revius Lyceum en Mavo Doorn. Zo willen we zoveel mogelijk middelbare scholieren oproepen om mee te doen."

PLOGGEN Op deze dag kunnen mensen 'Ploggen', een combinatie van plastic rapen en joggen. ,,'Plog' staat voor 'oprapen' in het Zweeds", vertelt Florian Koopmans, mede organisator. ,,Een groepje hardlopers ergerde zich enorm aan al het zwerfafval in Zweden en startte hiermee. Toen ik hiervan hoorde, ben ik contact gaan zoeken met GoedVolk om te kijken hoe we dat hier vorm kunnen geven. Ik ben mede-oprichter van de Trail- and Running club Utrechtse Heuvelrug en wij lopen vooral off-road. We hebben geprobeerd alle loopinitiatieven in de gemeente te verenigen om dit groot uit te zetten op 12 oktober. Ook wandelaars mogen meedoen. Belangstellenden kunnen zich tot 1 oktober opgeven via de site."

BEWUST MAKEN De opening van het event is vanaf 12.00 uur, waarop een deel van de ploggers aankomt met het afval dat ze gevonden hebben. ,,Alle deelnemers trekken vanuit de omliggende dorpen naar Doorn. Wij proberen iedereen heel bewust te maken van al het afval, dat het opgeruimd moet worden maar vooral niet in de natuur gegooid moet worden."

Meer informatie op www.goed-volk.net