• Wouter van Dijk

Bewoners Dennenhorst teleurgesteld over bomenkap

DRIEBERGEN Bewoners van de wijk Dennenhorst zijn teleurgesteld over het collegebesluit om 129 bomen te kappen. Die kaalslag zou nodig zijn voor de vervanging van de riolering in de buurt tussen de Rosariumlaan en de Akkerweg. SGP, BVHlokaal en de ChristenUnie stelden kritische vragen, maar in de raadscommissie hield wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) maandagavond voet bij stuk.

Michiel Schaaij

De kwestie rond de dreigende bomenkap houdt de Driebergse gemoederen al vier jaar bezig. Na twee elkaar tegensprekende boomonderzoeken heeft Boonzaaijer de knoop dit najaar doorgehakt. De bomen gaan eraan, want een reddingsplan stuitte op een veto van netbeheerder Stedin en waterleidingbedrijf Vitens. 

ONTGOOCHELD De actievoerders die zich jarenlang voor het behoud van de bomen in hun buurt hebben ingezet, blijven ontgoocheld achter. Volgens bewoner Tom Berkhout heeft de gemeente nooit de intentie gehad om de bomen in zijn wijk te sparen. Dat is vooral teleurstellend omdat de laatste boomeffectrapportage uitwees, dat er aanzienlijk minder bomen hoefden te sneuvelen.

NIET OVERTUIGEND Boonzaaijers argument dat het reddingsplan door Stedin en Vitens werd tegengehouden, vond Berkhout allerminst overtuigend. ,,De gemeente heeft het de nutsbedrijven te gemakkelijk gemaakt", zo hield hij de Heuvelrugpolitiek voor. ,,De nutsbedrijven hoeven geen rekenschap af te leggen aan de bewoners of de gemeenteraad. Kennelijk zijn zij degenen die bepalen hoe de ruimtelijke ordening in deze gemeente wordt georganiseerd."

IRRITATIE Ook de inspraakrondes, die tegenwoordig als 'participatieproces' door het leven gaan, leidden tot irritatie bij wijkbewoners. Volgens Berkhout was er van een dialoog tussen inwoners en de gemeente geen sprake. Wethouder Boonzaaijer zei zich te realiseren, dat de tegenstanders van de bomenkap een teleurstelling moeten incasseren. ,,Maar we hebben ons best gedaan, de participatie was er echt niet alleen voor de vorm."

STROHALM Er is nog één laatste strohalm voor de actievoerders. De gemeenteraad zou het college met een motie kunnen oproepen, de uitvoering van het project te stoppen. Door vervolgens alsnog te kiezen voor het alternatieve rioolrenovatieplan, zouden meer bomen behouden kunnen blijven. Of zo'n motie er komt en of die politiek haalbaar is, moet volgende week tijdens de laatste raadsvergadering van het jaar blijken.