• Dinus Grotenhuis aan het werk bij zijn geliefde Oranjevijver.

    Victor Schutijser

Actie voor onderhoud vijver Driebergen

DRIEBERGEN In 2016 gingen er voor het eerst stemmen op over de staat van de Oranjevijver en het park daaromheen. Bewoners maakten zich zorgen over het gebrek aan onderhoud, de vijver heeft zelfs deels droog gestaan. Na een protestmars en twee jaar hard werken is in het voorjaar van 2018 de renovatie feestelijk afgesloten met een openingsfeest. Destijds beloofde de gemeente om het park op het hoogste niveau te onderhouden.

Victor Schutijser

Het hoogste onderhoudsniveau is hetzelfde als dat wat de begraafplaats en monumenten in de gemeente krijgen. ,,Maar al snel na het openingsfeest kwam de realiteit om de hoek kijken, er zijn simpelweg niet genoeg middelen om onderhoud op het hoogste niveau te realiseren", vertelt Dinus Grotenhuis, die zich inzet voor het mooi maken en houden van het park.

EIGEN INITIATIEF Voor het onderhoud moeten dingen aangeschaft worden, zoals planten, bollen en mest. Buurtbewoner Grotenhuis steekt regelmatig de handen uit de mouwen in het park en geeft geld uit aan deze materialen. Tijdens het werk wordt hij aangesproken door buurtbewoners die zijn werk om het mooie park te behouden waarderen. Bij een aantal van hen kwam ook het idee vandaan om donaties toe te staan, om zo bij te dragen aan het onderhoud.

Het geld dat buurtbewoners geven gaat geheel naar de onderhoud van het park, om bijvoorbeeld mest te kopen voor de beplanting in de perken. De werving is al bekend bij buurtbewoners die zich bij de opening van het park in voorjaar 2018 hebben opgegeven voor een nieuwsbrief over het park. ,,Ik heb in totaal zo'n driehonderd e-mailadressen verzameld, de werving verloopt voorspoedig. Er komen al substantiële bedragen binnen, die gepaard gaan met positieve reacties", vertelt Grotenhuis.

OVERLEG GEMEENTE Ook medewerkers van de gemeente laten een positief geluid horen over de actie. ,,Wat een goed initiatief en een grote betrokkenheid. Mooi om te zien hoe trots jullie op het park zijn. Succes met de werkzaamheden.: Een ander noemt het ,,Een schoolvoorbeeld van burgerparticipatie."

Het onderhoud dat uitgevoerd wordt, wordt van te voren besproken met de verantwoordelijke van de gemeente. ,,Die is erg blij met wat we doen. Zo kunnen we met beperkte middelen toch zorgen voor een mooie omgeving om te recreëren. Ook de sociale functie van het park is erg belangrijk", weet Grotenhuis.

Nu het park goed wordt bijgehouden, merken buurtbewoners ook dat het park netter gehouden wordt. ,,We zien hoeveel moeite het heeft gekost, nu genieten we er elke dag van. Je ziet bijvoorbeeld geen hondendrollen meer. Die worden netjes opgeruimd", vertelt een buurtbewoner.

Voor meer informatie en om op de maillijst te komen, mail naar bgrotenhuis@ziggo.nl