• Tsjitske en Jolco Brolsma willen de laan met monumentale beuken voor Huis Doorn behoeden voor de motorzaag.

    Michiel Schaaij

‘Bomenkap bij Huis Doorn is onnodig’

DOORN In het park van Huis Doorn dreigen veel gezonde en beeldbepalende bomen te sneuvelen. Maar de grootschalige kap die het Rijksvastgoedbedrijf voor ogen staat, is zinloos en onnodig. Dat zeggen Driebergenaar Jolco Brolsma (72) en zijn vrouw Tsjitske (74). Ze hebben een simpel alternatief bedacht, waardoor de monumentale beuken aan de Dwarslaan gewoon kunnen blijven staan.

Michiel Schaaij

ARGWAAN Brolsma en zijn vrouw werken als vrijwilliger in de fameuze rozentuin op het keizerlijke landgoed. Ze zijn wekelijks in het kasteelpark te vinden en merken dat het grote aantal oranje gestipte bomen tot ongerustheid bij bezoekers leidt. Ook Doornaars die er een frisse neus halen of de hond uitlaten zien de toekomstplannen van de terreineigenaar met argwaan tegemoet.

BEUKENRIJ Uit betrokkenheid met Huis Doorn hebben de Brolsma's het lijvige masterplan voor het kasteelpark van kaft tot kaft doorgelezen. ,,Vooropgesteld: er staan ook goede plannen in. Maar met een aantal dingen zijn we niet zo blij", zegt Jolco, die van huis uit civiel ingenieur is. Voor echtgenote Tsjitske is de inrichting van het landgoed min of meer haar vakgebied: ze studeerde kunstgeschiedenis met een specialisatie in tuinarchitectuur. 

ZICHTPUNT Steen des aanstoots in het masterplan is het grote aantal gezonde bomen dat gekapt moet worden. Meest in het oog springend is de monumentale beukenrij, die op enige afstand dwars langs de voorgevel van het kasteel loopt. In het midden van die Dwarslaan, ter hoogte van het borstbeeld van keizer Wilhelm II, wil het Rijksvastgoedbedrijf een oud zichtpunt in ere herstellen. 

MOTORZAAG Daarbij staan de eeuwenoude beuken echter in de weg. Voor het Rijksvastgoedbedrijf is dat reden genoeg, om de motorzaag in de bosreuzen te zetten. De Brolsma's waren verbijsterd toen ze over dat voornemen lazen. Ze zijn ervan overtuigd, dat met enige flexibiliteit het zichtpunt kan worden gerealiseerd en tegelijkertijd de bomenrij kan worden gespaard. ,,De oplossing is even doeltreffend als eenvoudig: als het zichtpunt vijf tot tien meter vooruitgeschoven wordt, past het allemaal wél".

KALE BOEL Dat het Rijksvastgoedbedrijf een aantal lindebomen langs de Dwarslaan wil herplanten, vinden de Brolsma's verre van geruststellend. ,,Wij gaan het niet meer maken dat die bomen groot zijn", zegt Jolco. Bovendien gaat het niet uitsluitend om de beuken langs de Dwarslaan. Ook elders in het park staan veel bomen op de nominatie om geveld te worden, terwijl het masterplan niet altijd duidelijk is over herplant. 

KLIMAAT ,,Als we niet uitkijken, eindigen we met een kale boel", vreest Brolsma. ,,Dat is ongewenst. De hittegolf van vorige maand wijst er nog maar eens op, hoe belangrijk bomen zijn om de temperatuur een beetje dragelijk te houden. Als er niet heel nodig gekapt moét worden, dan kunnen de bomen beter laten staan ." Bomen zijn belangrijke fijnstof- en CO2-vangers. Dat laatste is erg belangrijk om de huidige klimaatopwarming tegen te gaan. 

DOODDOENER De stelling van het Rijksvastgoedbedrijf dat er bomen moeten sneuvelen om de veiligheid van wandelaars te garanderen, beschouwt Brolsma als een oneigenlijk argument. ,,Met die dooddoener wordt het publiek om de oren geslagen. Deskundigen gebruiken dat te makkelijk om hun zin door te drijven. Er is bij Huis Doorn nog nooit iemand door een vallende tak gewond geraakt. Bovendien kan in veel gevallen bomenkap voorkomen worden door goed onderhoud."

PUBLIEKE OPINIE Overigens verwacht Brolsma niet dat het Rijksvastgoedbedrijf zijn alternatieve plan spontaan zal omarmen. ,,We hebben het aan hen toegestuurd, maar kregen zelfs geen ontvangstbevestiging", zegt hij teleurgesteld. Hij heeft daarom zijn hoop gevestigd op de publieke opinie en op het Heuvelrugcollege, dat vermoedelijk komend najaar een besluit moet nemen over de vergunningaanvraag. 

KAPVERGUNNING Wethouder Rob Jorg (VVD) was vanwege zijn vakantie niet in staat om te reageren op het initiatief van de Brolsma's. Eerder verklaarde hij dat het niet bij voorbaat vaststaat, dat de gemeente akkoord gaat alle plannen van het Rijksvastgoedbedrijf. Hij wil eerst deskundig advies inwinnen, voordat hij een besluit neemt over de kapvergunning.