• Archief BDUmedia

Naafs: 'Vrij uitzicht is niet heilig'

HEUVELRUG Inwoners met vrij uitzicht staat een domper te wachten. Volgens burgemeester Frits Naafs is het wellicht nodig, dat Utrechtse Heuvelrug in de toekomst buiten de zogenaamde rode contouren gaat bouwen. Tot dusver richt de gemeente zich vooral op vrijkomende percelen binnen de bestaande bebouwing. Dat zou kunnen veranderen om op lange termijn genoeg nieuwe woningen te realiseren. Of de provincie wil meewerken aan nieuwbouw in het landelijk gebied, moet nog worden afgewacht.

Michiel Schaaij

Burgemeester Naafs zou het niet onredelijk vinden als een aantal inwoners op termijn hun vrije uitzicht kwijtraakt. ,,Iedereen die nu aan de rand van de natuur woont, heeft kinderen die ook in onze dorpen willen blijven wonen. Daar is nieuwbouw voor nodig", aldus Naafs. Hij spreekt van een kettingreactie: als in het verleden iedereen met vrij uitzicht nieuwbouw had kunnen tegenhouden, dan hadden de mensen die nu misschien gaan klagen hier helemaal niet gewoond.

MINDER SOCIAAL Overigens zal het aantal nieuwbouwhuizen in de sociale sector de komende jaren sterk afnemen. Zo worden er in de hele Utrechtse Heuvelrug in 2018 nog maar dertien sociale woningen opgeleverd tegenover 89 dure huizen. De afgelopen jaren zijn er echter al veel sociale woningen gebouwd, zodat de meerjarige doelstelling toch wordt gehaald, zegt wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP). Hij benadrukt dat het verplichte percentage van 35 procent sociale woningbouw gewoon gehandhaafd blijft.

MIDDENSEGMENT De middeldure sector blijft de komende jaren achter, geven Boonzaaijer en Naafs toe. Dat komt omdat de gemeente pas sinds vorig jaar meer nadruk op het middensegment is gaan leggen. De meeste woningbouwprojecten die de komende jaren worden opgeleverd, zijn al voor 2015 opgestart. Voor de middeldure sector geldt sinds die tijd een verplicht percentage van eveneens 35 procent. In totaal zijn er op de lange termijn - tot het jaar 2040 - gemiddeld 114 extra woningen per jaar nodig, denkt het college. Dit jaar steekt daar ruim bovenuit, want de gemeente rekent erop dat er tussen januari en december 179 huizen worden gebouwd.