Naafs bezoekt spreekuur Vluchtelingenwerkgroep

HEUVELRUG Wereldvluchtelingendag wordt jaarlijks gevierd op 20 juni. In 2000 hebben de Verenigde Naties deze dag ingesteld om aandacht te vragen voor de vluchtelingenproblematiek en de vrijheid te vieren. Ter gelegenheid hiervan bracht burgemeester Frits Naafs maandagmiddag een bezoek aan het spreekuur van de Vluchtelingenwerkgroep Utrechtse Heuvelrug in het Cultuurhuis in Doorn.

De Vluchtelingenwerkgroep Utrechtse Heuvelrug zorgt in de gemeente Utrechtse Heuvelrug voor de begeleiding van nieuwkomers (vluchtelingen met een verblijfsstatus). Dit doen zij met één betaalde coördinator en een groot aantal vrijwilligers. Zij geven maatschappelijke begeleiding en helpen zo problemen, die een belemmering kunnen vormen voor de inburgering, te voorkomen en/of op te lossen. Deze begeleiding bestaat onder meer uit: mensen wegwijs maken in de gemeente; kinderopvang regelen en adviseren bij schoolkeuze van de kinderen; hulp bij inkomens-, bank- en verzekeringszaken; inschrijven en kennismaken met de huis- en tandarts; ondersteunen bij taallessen; contacten met advocaten; adviseren en assisteren bij het ordenen en op tijd invullen van de nodige papieren; de weg wijzen naar bibliotheek, sportclubs en dergelijke.

De Vluchtelingenwerkgroep begeleidde in 2015 139 cliënten, waarvan een deel als sinds 2014 in onze gemeente woont. Dit jaar is dit aantal flink toegenomen, omdat de gemeente dit jaar voor 144 personen onderdak moet regelen. De Vluchtelingenwerkgroep kan dan ook goed nieuwe vrijwilligers gebruiken om deze nieuwkomers te begeleiden. Voor meer informatie: www.vwuh.nl.