• Albert Blok: ,,Orgelspel is fantastisch -

    John Beringen

'Ik zou graag structureel als organist werken'

DOORN Albert Blok woont op Bartimeüs en werd geboren met een visuele handicap. Als kind kon hij nog licht van donker onderscheiden tot hij op zeker moment door een complicatie aan zijn ogen geheel blind werd. Vanaf die tijd zou hij van klassieke muziek gaan houden en ontdekte hij zijn grote gave: orgel spelen. Blok hierover: ,,Je zou kunnen zeggen dat toen het licht voor mij uit ging. Dat was natuurlijk naar, maar mijn vertrouwen in God is toen alleen maar toegenomen, omdat Hij mij ook een muzikale gave heeft geschonken."

Als 4-jarig jochie bezocht hij met zijn ouders de kerk in Baarn en raakte meteen gefascineerd door het orgelspel. Hij luisterde regelmatig naar Radio 5 en het programma 'Woord op zondag' van de NCRV waarin veel orgelmuziek ten gehore werd gebracht. Wim ter Burg, de muziekleraar van Bartimeüs, bracht hem de grondbeginselen van de muziek bij en de pianoleraar Bram Stellingwerf gaf hem vervolgens les. Hij pakte alles heel snel op.

BACH In die periode ontwikkelde zich bij hem een grote liefde voor klassieke muziek in zijn algemeenheid en werken van Bach in het bijzonder. ,,Neem bijvoorbeeld de Matthäus Passion", merkt hij op. Daarin heeft Bach het lijden van Christus op muziek gezet. Dat is heel mooi en respectvol gedaan. In 2007 bezocht ik een uitvoering hiervan in het oude muziekcentrum op het Vredenburg in Utrecht. Mijn vader heeft mij toen onderweg uitgelegd wat de aria's precies inhielden. Met die extra achtergrondkennis ging er een enorme wereld voor me open. In feite kun je dan de compositie nog beter doorgronden en bijna aanvoelen wat de drijfveren van Bach waren toen hij dit prachtige werk maakte. Nou zit de muziek van Bach vrij gecompliceerd in elkaar, maar als ik zijn stukken beluister, weet ik al meteen hoe je dat moet spelen op de toetsen van een orgel. Dat is die gave waar ik eerder over sprak en ik ben daar heel dankbaar voor."

Zijn muzikale kwaliteiten hebben er toe geleid dat hij regelmatig het kleine orgel en de vleugel bespeelt tijdens de diensten in de kapel van Bartimeüs. Sinds 2006 zingt hij ook in de Oecumenische Hagediensten. Daarnaast valt hij regelmatig in als organist.

WONDERLIJK Met een glimlach vertelt hij een anekdote hierover. ,,Het was op 30 december 2012", zo begint hij. ,,Gregory, een vriend van mij die ook op Bartimeüs woont, stelde voor om een keer naar de Katholieke kerk in Doorn te gaan. Hij opperde dat dit wellicht inspirerend kon werken. Wij gingen daar dus naar toe en toen bleek dat de organist was uitgevallen. Toen vroeg de man, die ons daar naartoe had gebracht, of het niet mogelijk was dat ik zou plaatsnemen achter het orgel. Ik weet nog dat ik bij mijzelf dacht 'kan dat nou wel?' maar dat bleek geen probleem te zijn. Men zong toen het lied 'Ere zij God in onze dag' en ik viel in middenin het refrein 'Gloria.' Het werd op dat moment gezongen in toonsoort F en ik kon het naadloos oppakken. Na afloop merkte pater de Jong op dat de wonderen de kerk nog niet uit waren. Het was geweldig om dat te mogen doen. Niet alleen voor mijzelf maar ook omdat ik al die mensen die de dienst bezochten uit de brand kon helpen. Kennelijk heeft het zo moeten zijn."

,,Maar ik zou graag structureel als organist willen werken. Over iets meer dan een week ben ik jarig en dan geef ik een besloten concert waarin elk stuk dat ik ten gehore breng, betrekking heeft op een levensfase van mij. Mocht iemand die dit leest op zoek zijn naar een organist en die daarvoor mijn orgelspel wil beluisteren dan is hij of zij van harte welkom om aan te schuiven bij deze uitvoering." Geïnteresseerden kunnen Albert Blok hiervoor benaderen via 06 22412842.