• Foto: Dorpsjournalist.nl

Motie tegen bedrijventerrein

LEERSUM De kans stijgt dat de Heuvelrugpolitiek de aanleg van een bedrijventerrein tussen Leersum en Amerongen definitief afwijst. De SP, de

fractie Open en de BVH hebben een motie aangekondigd, waarin het plan van projectontwikkelaar Janssen de Jong voorgoed van tafel wordt geveegd.

Alleen de SGP heeft zich opnieuw achter de komst van een nieuw bedrijventerrein geschaard.

Michiel Schaaij

VERDEELDHEID De VVD moet zich als grootste oppositiepartij nog uitspreken, maar stelde eerder als voorwaarde dat er een nieuwe plek voor

de Leersumse volkstuinen gevonden wordt. Nu dat niet het geval is, zouden de VVD-raadsleden kunnen afhaken. Woordvoerders van CDA en D66 zinspeelden maandag tijdens een voorbereidende raadsbespreking openlijk op de verdeeldheid binnen hun fracties.

SCHADECLAIM Hierdoor tekent zich een raadsmeerderheid af tegen het bedrijventerrein en ten gunste van de natuurwaarden en de dassen in het

gebied. Over een eventuele schadeclaim van de projectontwikkelaar wilde SGP-wethouder Gerrit Boonzaaijer zich niet in het openbaar uitlaten. Of

zo'n eis van de projectontwikkelaar door de rechter gehonoreerd zou worden, is overigens nog maar de vraag. Eerder verklaarde de Amerongse dassenexpert Ton Meijer in deze krant, dat hij een schadeclaim kansloos acht.

REPARATIE Het dossier rond de aanleg van een bedrijventerrein sleept zich al tientallen jaren voort en wordt steeds dikker. Nadat de Raad van State

twee jaar geleden een streep door het bestemmingsplan trok, waren de plannenmakers terug bij af. Na lang dralen gaven burgemeester en wethouders

in augustus een voorzichtig voorzetje voor een nieuw, gerepareerd bestemmingsplan. Maar ze kregen daarvoor de handen in de gemeenteraad niet

op elkaar.

POLITIEKE WINST SP-er Lyander Schmitz zette maandag het spel op de wagen. Hij vindt het tijd worden om eindelijk een punt achter de plannen te

zetten. Politieke winst is er voor Schmitz niet te behalen, want zijn partij doet niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart volgend

jaar. Dat is anders voor de nieuwe fractie Open, een samenwerkingsverband van Groen Links en de PvdA. Die linkse combinatie stemde in 2013 nog

verdeeld over het bestemmingsplan.

LEEGSTAND Volgens Open-raadslid Karel de Wit zijn bedrijventerreinen in binnen- en buitenland steeds minder populair bij ondernemers. Hij wees

daarbij op de leegstand die is ontstaan op andere bedrijventerreinen in Utrechtse Heuvelrug en net daarbuiten. Daarom mag wat hem betreft het boek

over het terrein op de voormalige grens van Leersum en Amerongen nu worden gesloten.

VERSNIPPERAAR De vereniging Dorp en Natuur vindt het intussen ook welletjes. Woordvoerder Jan van Prooijen toonde zich verbaasd, dat de

gemeente en de projectontwikkelaar het plan nog niet eerder door de papierversnipperaar hebben gehaald. Mocht de gemeenteraad de aanleg van het

bedrijventerrein toch weer groen licht geven, dan zal de belangenclub niet aarzelen om opnieuw naar de hoogste bestuursrechter te stappen.