• Valerie Kuypers

Mogelijk vluchtelingen in Amrâth

MAARSBERGEN Asielzoekers met een verblijfsstatus zouden prima terecht kunnen in het Amrâth hotel aan de Woudenbergseweg, denkt het college van burgemeester en wethouders. Huisvesting van zogenoemde statushouders is dan ook één van de opties voor het gebouw dat uiterlijk eind van deze maand leeg komt te staan. ,,Het is echt de moeite waard om dat te onderzoeken", zegt wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP).

Michiel Schaaij

Vorige maand werd bekend dat het hotel naast de afrit van de A12 niet rendabel meer is. Er zou te weinig vraag zijn naar overnachtingen in Maarsbergen en omgeving. De hotelorganisatie ziet op korte termijn geen tekenen van verbetering. Om langdurige leegstand te voorkomen, praat de gemeente met de Amrath-hotelgroep over de toekomst van het gebouw. Volgens wethouder Boonzaaijer liggen alle mogelijkheden nog open.

DOORSTROMEN Het Heuvelrugcollege ziet kansen om het hotel te gaan gebruiken voor de huisvesting van vluchtelingen die definitief in Nederland mogen blijven. Zij zouden dan voor een periode van enkele jaren in het voormalige Amrath kunnen wonen, alvorens door te stromen naar een gewone huurwoning. ,,Daarmee haal je de druk van de woningmarkt en bovendien is het een locatie die je bijna niet hoeft om te bouwen", aldus Boonzaaijer.

POSITIEF Ook burgemeester Frits Naafs is positief over zo'n nieuwe bestemming van de hotel-accommodatie. ,,Zonder de indruk te willen wekken dat dit het gaat worden, snijdt het mes hier natuurlijk wel aan twee kanten. Je helpt de statushouders, maar ook de eigen woningzoekenden", aldus Naafs.

CORPORATIES Eind november sloten de gemeenten een bestuursakkoord met de landelijke overheid om buiten de kaders te denken bij de huisvesting van statushouders. Daarvoor krijgen de gemeenten uit Den Haag een deel van de financiering vergoed. Boonzaaijer zegt dat Utrechtse Heuvelrug niet zelf vluchtelingen gaat huisvesten, maar wijst naar de plaatselijke woningcorporaties.

Label:

Vluchtelingen