• BDUmedia

Mogelijk verkeerde uitgave bezorgd

HEUVELRUG De Stichtse Courant en Nieuwsblad De Kaap zijn deze week per abuis als één uitgave bezorgd, in plaats van de gebruikelijk twee verschillende uitgaven. Het is hierdoor mogelijk dat u als lezer de Stichtse Courant hebt ontvangen in plaats van Nieuwsblad De Kaap, of andersom. De kranten verschillen vanwege de zomerperiode inhoudelijk één pagina van elkaar. Het is mogelijk dat deze pagina in de bij u bezorgde editie ontbreekt.

U kunt online de voor u juiste editie inzien via de e-paper van de Stichtse Courant of de e-paper van Nieuwsblad De Kaap