• Piroschka van de Wouw

Ministerie wil De Zonheuvel te hulp schieten

DRIEBERGEN Er lijkt een uitweg gevonden voor het politieke dilemma rond de renovatie of nieuwbouw van basisschool De Zonheuvel. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft aangeboden om te helpen bij een nieuwe aanbesteding van de renovatie. Een meerderheid van de Heuvelrugpolitiek voelt wel iets voor die oplossing, zo bleek maandagavond.

Michiel Schaaij

Daarmee zou de gemeenteraad voorlopig worden verlost van de heikele keuze tussen een extra financiële injectie voor de renovatie of een risicovol traject naar volledige nieuwbouw. In een extra raadsbijeenkomst wordt daarover volgende week verder gepraat. Dan mag het schoolbestuur ook haar laatste troefkaart voor het oude renovatieplan op tafel leggen.

CROWDFUNDING Volgens voorzitter Debora Strijbos van het schoolbestuur willen ouders en omwonenden proberen om door middel van crowdfunding een substantiële, financiële bijdrage aan het huidige renovatieplan bijeen te brengen. Bij de afgelopen aanbesteding bleek dat zeven ton meer nodig is dan door de gemeente beschikbaar werd gesteld.

PORTEMONNEE CDA-raadslid Marina Roelofsen zei dat financiële gat ,,echt te groot" te vinden. Ook Florien Scager en Sigrid Vink van coalitiepartijen VVD en Open willen niet nog eens de portemonnee trekken voor de school aan het Burgemeesterpark. Eerder dit jaar werd al knarsetandend over het hart gestreken door vijf ton extra voor De Zonheuvel vrij te maken.

BUITENSPEL De fractie van D66 wil wél extra geld toezeggen, maar staat sinds de coalitievorming van afgelopen voorjaar buitenspel. Overigens lijkt de kans dat onderwijswethouder Chantal Broekhuis (CDA) haar zin krijgt met een volledig nieuw schoolgebouw voor De Zonheuvel, zo goed als verkeken.

JURIDISCHE STAPPEN Na protesten van leerkrachten, ouders en omwonenden krijgt Broekhuis ook in de gemeenteraad de handen niet op elkaar voor nieuwbouw. Schoolbestuurder Strijbos zei bovendien dat een nieuwbouwbesluit door buurtbewoners met juridische stappen zal worden onthaald.