• Jeroen Jumelet / ANP

Miljoenen voor het klimaat

HEUVELRUG De uitvoering van lokale klimaatafspraken en landelijke verplichtingen kost de gemeente tot eind 2020 ruim 1,7 miljoen euro. Als Utrechtse Heuvelrug extra duurzame stappen wil zetten, komt daar nog meer dan 3,1 miljoen euro bij. Dat becijfert het college in een brief aan de Heuvelrugpolitiek.

Michiel Schaaij

Met de inventarisatie komen burgemeester en wethouders tegemoet aan een oproep van de gemeenteraad. Die wilde in beeld hebben welke kostenplaatjes er aan de verschillende klimaatmaatregelen hangen. De kosten van het basistempo lijken onontkoombaar, maar voor eventuele extra maatregelen zullen lastige financiële keuzes gemaakt moeten worden.  

AARDGASVRIJ Bij de optionele uitgaven gaat het bijvoorbeeld om stimuleringsmaatregelen voor energiebesparing door inwoners. Ook voor het aardgasvrij maken van scholen, het realiseren van een volledig elektrisch wagenpark voor de gemeente of het faciliteren van elektrische deelauto's is extra geld nodig. Overigens kunnen de extra investeringen nog flink oplopen.

ASBEST Niet meegenomen in de optionele kosten is bijvoorbeeld het prijskaartje van het energieneutraal en aardgasvrij maken van gemeentelijk vastgoed. Datzelfde geldt voor een subsidieregeling om de sanering van asbestdaken in de gemeente te koppelen aan de installatie van zonnepanelen. Onder het motto ,,asbest eraf, zon erop" zijn verschillende andere gemeenten daar al mee aan de slag gegaan.

VOORTREKKERSROL Politieke partijen die zich tijdens hun verkiezingscampagnes hebben uitgesproken voor grotere klimaatambities, mogen nu op zoek naar de bijbehorende financiële middelen. Voor wethouder Hans Nijhof (fractie Open) is de keuze duidelijk. ,,De uitdaging is groot en verandering is niet gratis. Ik vind dat wij het als grootste en groenste gemeente in de provincie aan onze stand verplicht zijn om hier een voortrekkersrol in te nemen."

FORMATIETAFEL Burgemeester Frits Naafs nuanceert het pleidooi van wethouder Nijhof enigszins. Hij stelt vast dat de kwestie nu eerst bij de onderhandelende partijen op de formatietafel ligt. ,,Die moeten bepalen in welk tempo ze willen verduurzamen en hoeveel geld ze daarvoor over hebben."