• Joëlle Kelderman

Miljoen voor een fietspad

AMERONGEN De gemeente heeft nog steeds een bedrag van 1,25 miljoen euro gereserveerd voor een fietspad tussen Amerongen en Wijk bij Duurstede. Dat zegt wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) naar aanleiding van een informatieavond van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Eerder klonk in de gemeenteraad ernstige kritiek op het kostbare project.

Michiel Schaaij

GEVAAR Het hoogheemraadschap wil over vijf jaar beginnen met het versterken van de Lekdijk. Dat is nodig omdat er water onder de dijk doorsijpelt. Doordat er zand wordt meegevoerd zou de stabiliteit van de dijk bij heel hoog water in gevaar kunnen komen. Inwoners werden maandagavond in fietscafé De Proloog over de stand van zaken bij het project geïnformeerd.

VERSTERKING De dijkversterking tussen Amerongen en Schoonhoven moet de veiligheid van het achterland garanderen. Samen met buurgemeente Wijk bij Duurstede wil Utrechtse Heuvelrug van de gelegenheid gebruik maken, om een vrijliggend fietspad of een toeristisch wandelpad bij de dijk te realiseren. ,,We zouden er buitendijks of binnendijks twee meter voor een pad aan vast kunnen plakken", zegt Boonzaaijer.

KRITIEK In de Heuvelrugpolitiek is de aanleg van een fietspad niet onomstreden. Oppositieleider Hugo Prakke (D66) toonde zich na de informatieavond van deze week enthousiast over het project. Maar tijdens de behandeling van het gemeentelijke verkeers- en vervoersplan vorig jaar, had de VVD forse kritiek. Naast de torenhoge kosten zou de veiligheid van de recreatieve fietser in het geding zijn.

RACEN Tijdens weekeinden racen grote groepen wielrenners over de Lekdijk. Op een apart fietspad zouden die pelotons gevaar kunnen opleveren voor de gewone fietsers. Ook BVHLokaal sprak zich eerder - net als sommige inwoners - kritisch uit over een fietsroute naast de Lekdijk. Wethouder Boonzaaijer geeft toe dat een aantal omwonenden het fietspad als een bedreiging zien. Volgens hem is de aanleg ,,nog geen uitgemaakte zaak."