• Wethouder Chantal Broekhuis is onder andere Dorpswethouder voor Doorn.

    Corina Blommendaal

'Met elkaar veel goede dingen doen'

DOORN Chantal Broekhuis is al jarenlang een bekend gezicht binnen de gemeente. Ruim twaalf jaar geleden startte ze in de Commissie Ruimtelijke Ordening en in de periode daarna werd ze raadslid van het CDA in de oppositie. Vervolgens werd ze fractievoorzitter van deze partij en sinds kort werkt ze als wethouder en is ze Dorpswethouder voor Doorn.

Corina Blommendaal

De kersverse wethouder heeft als levensmotto dat 'van betekenis zijn voor een ander het beste gevoel van de wereld is'. ,,Dat heeft met mijn achtergrond te maken, omdat ik alleen door mijn moeder ben opgevoed en het nodige heb meegemaakt. Daarom weet ik hoe belangrijk een sociaal vangnet is, een goed vak te leren en onafhankelijk te kunnen zijn, ook financieel."

VOORAFGAAND Binnen de HTS-bouwkunde volgde Broekhuis de studie tot Bouwkundig Ingenieur, waarna ze werkte als projectmanager en als grond- en vastgoedadviseur met specialisatie maatschappelijk vastgoed. Ook zat ze de afgelopen tien jaar in het management van P.C.O.U. Willibrord, het grootste schoolbestuur voor primair- en voortgezet onderwijs binnen de regio Utrecht. ,,Daar was ik verantwoordelijk voor Onderwijshuisvesting. De ervaringen die ik daar op deed komen goed van pas bij de portefeuille die ik nu heb."

TAKEN Als wethouder heeft ze onder andere taken als onderwijs, waaronder passend onderwijs, jeugd, jeugdzorg en sport. Daarnaast vallen agrarische zaken, natuur en (Europese) subsidies onder haar verantwoordelijkheid. ,,Vanuit de opdracht uit het Raadsprogramma, wil ik aan de slag met de Jeugdagenda. We willen goede zorg leveren aan alle jongeren in onze gemeente die dat nodig hebben. Hieronder valt ook de bijzondere zorgvraag, zoals van instellingen als Bartiméus, waarvan we meerdere hebben in onze gemeente. Verder willen we onderwijs, jeugd, jeugdzorg en sport meer met elkaar verbinden."

Broekhuis is blij met het integrale, bijna energie-neutrale onderwijshuisvestingsprogramma. ,,Er zullen schoolgebouwen worden vervangen, maar ook bestaande scholen worden aangepast aan de nieuwe normen. Ook de lokale voedselagenda is hierbij van belang, zoals gezonde scholen. Dit onderwerp raakt ook de agrarische sector. Hierbij staat centraal dat de lokale voedselketen gezond, duurzaam en toekomstbestendig is." Verder is het inzichtelijk maken van beschikbare (Europese) subsidies een aandachtspunt. ,,Vaak is niet bekend waar extra ondersteuning mogelijk is. Daar gaan we aandacht aan besteden."

DIVERSITEIT De zeven dorpen binnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug hebben ieder een eigen karakter, benadrukt Broekhuis. ,,Het unieke van de Utrechtse Heuvelrug is de verbinding in kracht en pracht. De positionering als Nationaal Park als bijzonder natuurgebied is iets om trots op te zijn. Ook vanuit de recreatie- en het toerisme is het belangrijk om onze gemeente aantrekkelijk te blijven houden. Er is diversiteit in de dorpen, waar zowel het platteland- als de periferie van de stad naar voren komt. Daarbinnen heeft Doorn het verbindende karakter, als centraal middelpunt van de gemeente. Als dorpswethouder werk ik er graag aan mee om alle initiatieven die er al zijn nog verder mee te helpen uitbouwen. Er is al veel op eigen kracht gedaan, wat heel knap is. Met het dorpsbudget dat er nu is, kunnen we Doorn nog beter op de kaart zetten."