• Marco de Swart

De Heuvelrug groeit met 24 personen

HEUVELRUG Het afgelopen jaar groeide de Nederlandse bevolking met bijna 46 duizend mensen. Daarmee groeit het inwonertal harder dan vorig jaar, meldt het CBS woensdag. Nederland telde op 1 juli meer dan 17,3 miljoen inwoners. De gemeente Utrechtse Heuvelrug groeide de afgelopen zes maanden met 24 personen. Het totaal aantal inwoners kwam daarmee begin deze maand uit op 49.539 personen.

In het eerste halfjaar werden bijna 82 duizend kinderen geboren en overleden ruim 77 duizend mensen. De natuurlijke aanwas kwam daarmee uit op bijna 5 duizend. Het aantal immigranten steeg in de eerst helft van 2019 tot bijna 113 duizend. In de eerste zes maanden van 2018 schreven ruim 101 duizend immigranten zich in bij een Nederlandse gemeente. Waar de migranten vandaan kwamen is hier na te lezen.

LocalFocus zette de bevolkingsontwikkeling van alle gemeenten en provincies op een rijtje. In twee provincies was sprake van een lichte krimp in het inwoneraantal: Limburg en Groningen. Van alle provincies steeg het inwonertal in het afgelopen halfjaar het hardst in Flevoland: 0,7 procent. Ook in de provincie Utrecht (0,4 procent) steeg het aantal inwoners relatief hard. 

De vier grootste gemeenten kregen er in absolute zin de meeste inwoners bij, met name Amsterdam groeide hard: de stad telde een maand geleden 3,3 duizend Amsterdammers meer dan rond de jaarwisseling. Relatief gezien groeide Almere het hardst: hier kwamen er bijna 1,7 duizend inwoners bij, een relatieve groei van 0,8 procent. Ook het inwoneraantal van de gemeente Arnhem (0,5 procent) steeg relatief snel.

In 85 gemeenten was sprake van krimp. Van al deze gemeenten was de krimp zowel absoluut als relatief het grootst in de gemeente Maastricht. Hier kromp de bevolking in de eerste zes maanden van 2019 met bijna een procent, iets meer dan duizend mensen.