• Archief BDUmedia

Meevaller van 2,3 miljoen voor Utrechtse Heuvelrug

HEUVELRUG Dankzij een aantal eenmalige meevallers uit 2016 kan financieel wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) de reservepot van de gemeente aanvullen. Maar op de lange termijn blijft de dreiging van een begrotingstekort onverkort bestaan. Dat hebben Boonzaaijer en burgemeester Frits Naafs woensdagochtend bekendgemaakt op de wekelijkse persbijeenkomst van het Heuvelrugcollege.

Michiel Schaaij

Het positieve saldo van vorig jaar komt voor het grootste deel voor rekening van het zogenaamde sociale domein. Daaronder vallen onder andere de zorguitgaven. Uit de rijksbijdrage daarvoor hield Utrechtse Heuvelrug maar liefst 1,8 miljoen euro over. In totaal liepen de meevallers vorig jaar op tot 2,3 miljoen euro. ,,Om het dreigende begrotingstekort voor de komende jaren af te wenden, zijn echter geen incidentele maar structurele meevallers nodig", zegt de wethouder.

TAFELZILVER Door het eenmalige overschot zit er in de algemene reservepot van de gemeente nu een bedrag van 17 miljoen euro. ,,Dat is ons tafelzilver en daar ben ik zuinig op", aldus Boonzaaijer. Volgens de wethouder is de inhoud van de reservepot nu ,,ruim voldoende" om de financiële risico's van de gemeente op te vangen. Hij wil dat geld in ieder geval niet gebruiken om structurele tekorten op te vangen.

STROP Zoals eerder deze maand duidelijk werd, dreigt er een structurele strop van 425.000 euro op de ambtenarenpensioenen. Het is nog steeds onduidelijk of de landelijke overheid bijspringt om die tegenvaller op te vangen. Wethouder Boonzaaijer denkt bovendien dat de overschotten in het sociale domein vanaf 2018 zouden kunnen omslaan in tekorten.

SCHULD Een deel van de algemene reserve van de gemeente is volgens de wethouder wel beschikbaar voor het verminderen van de gemeentelijke schuld. ,,Geld dat je in reserve hebt, hoef je niet te lenen. Dat kunnen we dus gebruiken voor het schuldenafbouwplan. Utrechtse Heuvelrug heeft op dit moment voor ruim 137 miljoen euro aan leningen uitstaan.