• Bewonerscomité Leersum Zuid

'Meer varkens in Leersum'

LEERSUM Na tien jaar plannen maken en soebatten is de uitbreiding van een varkensstal aan de Nieuwe Steeg een stap dichterbij gekomen. Als het aan het Heuvelrugcollege ligt, mag veehouder Rik Wesseling zijn bedrijf flink gaan uitbreiden. Wel wordt een aantal eisen voor de vergroting aangescherpt. Overigens moet de gemeenteraad zich nog uitspreken over het plan. Het is nog niet zeker of die akkoord gaat.

Michiel Schaaij

Eerder dit jaar kwam de uitbreiding van varkensstallen landelijk in een kwaad daglicht te staan. De effectiviteit van de meest gangbare luchtwassers bleek veel te wensen over te laten. Na commotie daarover besloten B en W om advies te vragen bij de regionale omgevingsdienst en de GGD. Als gevolg van die nieuwe berekeningen mag de Leersumse agrariër 218 vleesvarkens minder houden dan eerder de bedoeling was.

SCHOORSTEEN Vleeskalveren komen er volgens het collegebesluit helemaal niet meer. In plaats daarvan mag er wel meer vrouwelijk jongvee worden gestald. Verder worden er langere schoorsteenpijpen op de stal geplaatst, om stankoverlast voor direct omwonenden te beperken. Aanvankelijk zouden de pijpen maximaal tien meter boven het staldak uitsteken, maar die lengte is nu met vier meter opgehoogd.

STANKOVERLAST Bovendien worden de schoorstenen naar achteren verplaatst, verder weg van de woningen in het zuiden van Leersum. Ondanks de uitbreiding van de veestapel zal de buurt minder ruiken dan voorheen, zegt het college. Of bewoners van omliggende dorpen door de hoogte van de afvoerpijpen meer last krijgen, kan wethouder Rob Jorg (VVD) niet zeggen. ,,De uitstoot slaat iets minder op de wijk die er tegenaan grenst, maar het gaat natuurlijk wel de lucht in", aldus Jorg.

VERZET Woordvoerder Ruud Schothorst (foto) van het Bewonerscomité Leersum Zuid denkt dat de geurbelasting ook met de hogere afvoerpijpen boven de daarvoor geldende norm zal liggen. Mede daarom blijft het comité zich tegen de uitbreidingsplannen van de veehouder verzetten. ,,Als het nodig is, gaan we door tot de Raad van State", kondigt Schothorst aan.