• Marc Satijn

Meer tijd en geld voor dorpsgericht werken

HEUVELRUG Het college van de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft de visie op de toekomst van dorpsgericht werken vastgesteld en voor besluitvorming naar de raad gestuurd. Basis van de visie is dat inwoners zich thuis voelen in hun eigen dorp, waarbij de eigenheid van elk dorp belangrijk is. De gemeente faciliteert dit door maatwerk te leveren en vraaggericht te werken.

De visie is gemaakt samen met betrokken inwoners, dorpsnetwerken en raadsleden. Hierbij bouwt de gemeente verder op het dorpsgericht werken van de afgelopen jaren. Wel worden er -op advies van de inwoners- andere accenten gelegd. Zo gaat de gemeente er voor dat de dorpscoördinatoren meer in de dorpen zelf aanwezig kunnen zijn. Elk dorp kan erop rekenen dat de dorpscoördinator acht uur per week echt in het dorp beschikbaar is. Voor Driebergen is dit zestien uur per week.

Daarnaast krijgt elk dorp een eigen dorpsbudget naar rato van het aantal inwoners. Elk dorp krijgt een vaste voet van 10.000 euro, aangevuld met 2 euro per inwoner. Per dorp betekent dit: Driebergen 46.966 euro; Amerongen 20.828 euro; Overberg 12.846 euro; Doorn 29.764 euro; Leersum 25.436 euro; Maarn 19.150 euro; en Maarsbergen 12.574 euro.

Met dit dorpsbudget kunnen inwoners de leefbaarheid in hun eigen dorp verbeteren. De aanvraag blijft lopen via de dorpscoördinator en het formulier om subsidie aan te vragen is te vinden op de gemeentewebsite. De komende maanden werkt de gemeente eraan om de aanvraag nog verder te vereenvoudigen.

Hans Nijhof, wethouder dorpsgericht werken: ,,Ik ben heel blij met deze visie, waar de nadruk ligt op de eigenheid van elk dorp. Vanuit het vertrouwen dat ik in onze inwoners heb, krijgt elk dorp een eigen dorpsbudget. Daarnaast hogen we de uren dorpscoördinatie op, waardoor de dorpscoördinator zichtbaarder is in elk dorp."

De gemeenteraad praat op 11 mei in een beeldvormende bijeenkomst over de visie. Iedereen is daarbij welkom om mee te praten.