• Lex van Lieshout

Meer onderzoek naar woningbouw Mariniersterrein

DOORN De gemeenteraad van de Utrechtse Heuvelrug wil nog geen eisenpakket op tafel leggen voor de toekomstig te bouwen woningen het Mariniersterrein in Doorn. Waar er een maand geleden nog een plan op tafel lag waarin er een maximalisatie van 500 woningen aan werd gegeven, wordt er nu enkel gepleit voor meer onderzoek naar de invulling van het terrein aan de Arnhemse Bovenweg en de bijbehorende verkeersafwikkeling.

SGP-raadslids Kees van der Merwe is teleurgesteld en noemt het besluit 'geneutraliseerd'. ,,Het voorstel is eigenlijk naar de prullenbak verdwenen en wordt steeds zwakker. We besluiten nu alleen maar zaken die wij als raad allang vastgesteld hadden. We hadden daar graag meer lef en ruggengraad gezien." Toch stemde de partij wel in het met het plan om nader onderzoeken te verrichten.

INSPRAAK Dit onderzoek was dan ook juist een wens van de initiatiefnemers van een onlangs opgezette manifest. Zij wilden dat er meer onderzoek zou worden verricht zodat er aan de hand van die uitkomsten zogenaamde 'kaders' konden worden vastgesteld. Daarnaast krijgen ze door het nu door de raad aangenomen amendement juist meer inspraakmogelijkheden bij de ontwikkeling van het plan.

SOCIAAL Enkel de SP was tegen het in hun ogen 'zwakke' amendement en vindt dat er voor op het kazerneterrein duidelijk zou moeten worden uitgesproken enkel te gaan bouwen voor de sociale- en middensector. ,,Het aantal dure woningen die zijn gebouwd in de regio is onevenredig hoog", aldus SP-er Lyander Schmitz.

VERHUIZING De raad heeft nog even de tijd voor de realisatie van de plannen, want voorlopig stuit de geplande verhuizing naar Vlissingen op steeds meer verzet onder de militairen. Vorige week werd bekend dat veel mariniers helemaal geen zin hebben om te verkassen. De toekomst zal dus moeten uitwijzen wat er uiteindelijk exact met het terrein zal gaan gebeuren. Het college zal direct na de zomer met een verder uitgewerkte planning komen waarin duidelijk wordt hoe het verdere traject voor de kazerne zal verlopen.