• Jeroen Jumelet / ANP

Meer geld voor jeugdzorg

HEUVELRUG De gemeente waar een jongere vandaan komt, moet voortaan de kosten van de jeugdzorg betalen. De maatregel die per 2020 in werking treedt, is goed nieuws voor Utrechtse Heuvelrug. De afgelopen jaren trok de aanwezigheid van jeugdzorginstellingen een zware financiële wissel op de gemeentefinanciën.

Wethouder Chantal Broekhuis (CDA) is blij dat het woonplaatsbeginsel nu wordt aangepast. Tegelijkertijd zegt Broekhuis dat de geldproblemen rond de jeugdzorg nog niet allemaal zijn opgelost. Ze hoopt dat het kabinet woord houdt en de rijksbijdrage via het gemeentefonds fors gaat verhogen.

ONVOLDOENDE Sinds de overgang van de jeugdzorg naar de lokale overheid, waren gemeenten met veel jeugdinstellingen financieel de klos. In zorginstellingen in de Heuvelrugdorpen worden veel jongeren uit andere delen van het land opgevangen. Tot dusver bleven de gemeenten waar die jongeren vandaan komen buiten schot en moest Utrechtse Heuvelrug de kosten ophoesten. De gemeente werd daarvoor pas achteraf en onvoldoende gecompenseerd door het Rijk.