• Marc Satijn

Meer borden voor referendum Oekraïne

HEUVELRUG De gemeente Utrechtse Heuvelrug gaat twintig extra verkiezingsborden plaatsen voor het zogenaamde Oekraïne-referendum. Eerder besloot burgemeester Frits Naafs om er maar één per dorpskern te plaatsen, maar toch vond de gemeenteraad dat ook voor dit referendum het 'normale' aantal van 26 borden gehandhaafd moet worden. Met dit besluit tekent de Raad voor 3,5 duizend euro aan extra kosten.

Marc Satijn

Op 6 april mogen ook de inwoners van de Utrechtse Heuvelrug hun mening geven over het associatieverdrag van de Europese Unie met Oekraïne. In tegenstelling tot vele andere Nederlandse gemeentes stelt de Utrechtse Heuvelrug die dag alle stemlokalen open voor het referendum. ,,Ik weet alleen niet of meer borden meer kiezers zullen trekken én op dit moment is nog geen enkel geplaatst bord beplakt door een partij", vertelt locoburgemeester Henk Veldhuizen in reactie op het door de SP ingediend amendement voor meer borden. ,,We gaan al 60.000 euro besteden… meer borden zullen alleen maar voor extra kosten zorgen."

Volgens SP-er Lyander Schmitz is zelfs de plaatsing van één bord per kern niet goed gegaan. ,,In Leersum stond het bord altijd keurig voor de supermarkt, maar nu is deze naar de achterkant verplaatst… je moet er dus écht naar zoeken."

KOSTEN Het besluit om twintig extra verkiezingsborden te plaatsen werd in de gemeenteraad aangenomen met een nipte meerderheid. Alleen de BVH, D66 en GroenLinks/PVDA sloten zich aan bij het SP-voorstel. Die partijen stelden bekendheid van het referendum voorop de kosten waardoor de totale referendumkosten uitkomen op 63,5 duizend euro.

PLAKKEN Het Heuvelrugcollege zal zich neerleggen bij het besluit en de extra borden gaan plaatsen. ,,Ik ga er vanuit dat dit volgende week al gebeurt", vertelt Van Dongen met enige tegenzin na afloop van de vergadering. ,,Maar ik verwacht dan wel dat alle politieke partijen posters zullen gaan plakken". Voorlopig hangen er nog maar enkele aanplakbiljetten, maar volgens D66-er Erwin Kamp zal daar snel verandering in komen.