• Google Maps

'Meer ambitie bij woningbouw is gewenst'

HEUVELRUG De bouwplannen van het college zijn onvoldoende om een eind te maken aan de wachtlijsten voor een sociale huurwoning. Dat bleek donderdagavond tijdens een inspraakavond van de gemeenteraad. De wachttijd voor een betaalbaar huurhuis in de Heuvelrugdorpen is inmiddels opgelopen tot tien jaar of meer. Een beetje meer ambitie zou niet misstaan, aldus Jaap Groeneveld namens de huurders.

Michiel Schaaij

URGENTIE Het Heuvelrugcollege lijkt zich van de urgentie bewust en heeft de bouwopgave voor de komende periode al verhoogd naar 140 huizen per jaar. Maar volgens de nieuwe verdeelsleutel levert dat in de praktijk niet meer dan 35 sociale huurwoningen op, zo verklaarde directeur-bestuurder Jos Sleyfer van Heuvelrug Wonen.

EXTRA STAPPEN De federatie van plaatselijke woningcorporaties wil daarom opnieuw met de gemeente aan tafel. Volgens Sleyfer zijn er extra stappen nodig om ,,die vermaledijde wachttijd enigszins terug te dringen". Dat wordt nog een hele klus, want om een halvering van de wachtduur te bereiken, zouden jaren achtereen alle 140 nieuwbouwhuizen aan de sociale sector toegewezen moeten worden.

HOOGSTE BIEDER Dat is niet haalbaar, weten zowel de corporaties als de politiek. Om de sociale woningbouw toch een duwtje in de goede richting te geven, zou het verkoopbeleid van gemeentegronden aangepast kunnen worden. Meerdere insprekers drongen er bij de raadsleden op aan, om bij verkoopprocedures de grond niet bij voorbaat aan de hoogste bieder te gunnen.

KWETSBAAR Ook de verdeling over de verschillende marktsegmenten is niet onomstreden. Emmy van Wijngaarden van het Seniorenplatform stelde voor om het percentage van 30 procent dure woningen te heroverwegen. Verder wil ze dat er nog eens wordt gekeken naar voorrangsregels om oudere en kwetsbare inwoners meer kans te geven op de woningmarkt.

TELEURGESTELD Het tekort aan betaalbare woonruimte speelt ook jongeren in Utrechtse Heuvelrug parten. Dat bleek eerder deze maand tijdens de toewijzing van de appartementen in het voormalige Recron-gebouw aan de Hoofdstraat in Driebergen. Volgens Sleyfer kon Heuvelrug Wonen daar 34 jonge inwoners blij maken, maar moesten 166 gegadigden worden teleurgesteld